"ישראל היום" שוב דיווח על סקר שנערך בקרב יהודים בלבד כאילו נערך בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל. הפעם לא היה זה החינמון הנפוץ שהזמין את הסקר, אלא החינמון הדתי "בשבע", לקראת כנס שיערוך השבוע.

ביום חמישי האחרון דיווח שלמה צזנה, הכתב המדיני של "ישראל היום", כי "רוב הישראלים מאמינים שהנשיא טראמפ יעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים". לפי צזנה, ממצא זה עולה מסקר שנערך לקראת "כנס ירושלים" של קבוצת "בשבע".

עם זאת, בהמשך הידיעה נכתב כי הסקר, שבוצע בידי חברת מאגר-מוחות, נערך בקרב "מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית היהודית הבוגרת בישראל". במלים אחרות, למרות שסוגיית השגרירות האמריקאית וההכרה בירושלים כבירת מדינת ישראל נוגעת לכלל אזרחי המדינה, ולא רק ליהודים שבהם, בעיתון "בשבע" בחרו לשאול רק לדעתם של היהודים הישראלים ולהתעלם מכ-20% מהאוכלוסייה.

ל"ישראל היום" אין כמובן שליטה על החלטה של כלי תקשורת אחר להזמין סקר אפרטהייד – סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד למרות שהוא עוסק בסוגיה הנוגעת לכלל האוכלוסייה. ואולם, ל"ישראל היום" בהחלט יש אחריות לנוסח הכותרות והדיווחים. במקום לדווח כי "מרבית היהודים בישראל מאמינים שטראמפ יעביר את השגרירות", ב"ישראל היום" הטעו את הקוראים וגרמו להם להבין כי הנתונים משקפים את עמדות כלל הציבור הישראלי.

"ישראל היום", 9.2.2017

באותו היום שבו פורסמה הידיעה המטעה מאת צזנה ב"ישראל היום" יצא לאור גיליון "בשבע" האחרון ובו ידיעה מטעה עוד יותר. שלמה פיוטרקובסקי דיווח על ממצאי סקר מכון מאגר-מוחות שנערך לקראת "כנס ירושלים" בלי לציין כלל כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בלבד.

"מרבית הציבור בישראל סבור שמדינת ישראל איננה בשלה לראש ממשלה דתי", דיווח פיוטרקובסקי, ובהמשך הוסיף נוסחים מטעים כגון "52 אחוזים מהציבור הישראלי מתנגדים על-פי הסקר להצעה". כמו ב"ישראל היום", קוראי "בשבע" יכלו להבין מנוסח הידיעה של פיוטרקובסקי כי הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של כלל הציבור הישראלי ולא בקרב מדגם שכלל יהודים בלבד. בשונה מ"ישראל היום", גם מי שקרא את הידיעה של פיוטרקובסקי בדקדקנות, מתחילתה ועד סופה, לא יכול היה לדעת כי בפועל העיתון שהוא קורא לא רק מפלה כחמישית מאוכלוסיית ישראל אלא גם מסתיר זאת ומטעה את קוראיו.

"בשבע", 9.2.2017