כמה עשרות מעיתונאי "מעריב" התכנסו בצהרי יום שישי האחרון בבית ההסתדרות בתל-אביב במטרה להקים ועד עובדים. "מעריב" סובל ממצוקה תקציבית קשה זה זמן רב, ומדי פעם מתחדשים מגעים למכירתו. לפגישה הוזמנו אנשי המערכת של העיתון, כתבים, עורכים, צלמים וגרפיקאים, ובסופה נבחר ועד פעולה ראשוני בן שבעה חברים, שינסה להביא לגיבוש ההתארגנות בשבועיים הקרובים. עורך "מעריב", דורון גלעזר, שעודד לפני כשלושה חודשים הקמת ועד שכזה, ידע על ההתכנסות מראש.

כדי שיהיה יציג מבחינה משפטית, יהיה על הוועד לצרף לשורותיו כשליש מעיתונאי "מעריב", ונראה כי דווקא המצב הקשה שאליו נקלע העיתון, הקיצוצים החוזרים ונשנים והפיטורים שעליהם הוכרז בתקופה האחרונה מדרבנים את העיתונאים לפעול יחדיו ולהצטרף לוועד.

במהלך הישיבה הראשונית שהתקיימה ביום שישי שוחחו העיתונאים עם שי תקן, היועץ המשפטי באגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות, וביקשו לעמוד על החסרונות והיתרונות שבהקמת ועד עיתונאים. תקן עודד את המוזמנים להמשיך במהלך, ולדברי גורם בוועד, הרוב המכריע של הנוכחים בפגישה הצביע בעד ואף חתם על טופסי הצטרפות להסתדרות. "היתה הסכמה שבכל סיטואציה שהיא, כרגע או שתבוא, יש להתארגנות יתרונות", אומרים בוועד. היום ייפגש ועד הפעולה הראשוני עם תקן לצורך הטוויית אסטרטגיה לצירוף עיתונאים נוספים כך שבתוך שבועיים לכל היותר יגויסו לוועד די חברים כדי להופכו ליציג מבחינה משפטית.

עד כמה תוכל ההתארגנות להשפיע במצב הקשה שאליו נקלע עיתון "מעריב"? על כך גם לחברי הוועד החדש קשה לענות. רק בשבוע האחרון פורסם כי העיתונאי אמיר מרום, שהיה בעבר יו"ר ועד העיתונאים ב"מעריב", פוטר מהעיתון.

"הוועד מעולם לא נבחר בבחירות מסודרות ולא היה יציג", אומר גורם בוועד הנוכחי. "אם היו ועדים עם תוקף משפטי בעבר ב'מעריב', יכול להיות שהדברים היום היו נראים קצת אחרת. אולי לוועד כגוף פרטי אין השפעה עצומה על נושא כפיטורים, אבל עדיין הוועד יכול להמתיק גזירות שההנהלה מטילה כשהיא לא סופרת את העובדים ועושה רק מה שנכון לה".