אתר ynet מדווח על סנאטורים יהודים במקום על מרכזים יהודים, 17.2.2017

• תודה, יוסי גורביץ