נמשכים הדיונים על שינוי תקנון האתיקה החדש של מועצת העיתונות, כדי להתמודד עם סוגיית העסקתם של עיתונאים בתשדירי פרסומת. אגודת העיתונאים בתל-אביב מציעה להכניס שינויים בסעיף 17 בתקנון האתיקה בעניין "עיסוק נוסף" של עיתונאים, כדי להבהיר את הכללים הנוגעים לכך.

על-פי הצעת התיקון, שגובשה בוועדת האתיקה של האגודה, בראשותו של עמית אנטר ובהשתתפות היועצת המשפטית של אגודת העיתונאים והמרכזת המקצועית עו"ד מלכה ורוצלבסקי, מוצע לשנות את הסעיף ולנסחו כך: "לא יעסוק עיתונאי ולא יעסיק אחרים בכל עיסוק, עבודה,שירות, יחסי ציבור, פרסומת ואיסוף מודעות, אם מתעוררים עקב כך חשש או מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור.

לעניין סעיף זה, ייראו כניגוד אינטרסים והטעיית הציבור גם מקרים אלה:

1. העיסוק הנוסף של העיתונאי הוא בתחום עיסוקו או מומחיותו העיתונאית.

2. העיתונאי עוסק בתחומי חדשות, אקטואליה, תחקירים או ראיונות בנושאים כלליים.

3. העיתונאי עוסק ביחסי ציבור, פרסומות או איסוף מודעות על בסיס קבוע".

עוד נאמר בהצעה לשינוי התקנון, כי "בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות או ועדת האתיקה של אגודת העיתונאים רשאים ליתן חוות דעת לעיתונאי בדבר תחולת סעיף זה על העיסוק הנוסף שהוא מבקש לעסוק בו".

בתשובה לפניית יו"ר אגודת העיתונאים בתל-אביב, אריה אבנרי, הכין עו"ד מיבי מוזר חוות דעת באשר לתיקונים המוצעים. עו"ד מוזר קבע בין היתר, באשר לעיסוקם של עיתונאים בפרסומת, כי "פרסומת מעצם טיבה ומהותה איננה נדרשת להיות אובייקטיבית, ויש בה רצון להטות את הציבור לכיוון שהמפרסם רוצה בו. עיתונאי העוסק בפרסומת, ביחסי ציבור או באיסוף מודעות מעורר בהכרח חשש או לפחות מראית עין של ניגוד אינטרסים או הטעיית הציבור, שכן הציבור סומך על האובייקטיביות וההגינות של העיתונאי ועל כך שהוא מביא לציבור מידע שאינו מטעה".

לדעת עו"ד מוזר, התקנה בסעיף 17 לתקנון האתיקה איננה מתירה גם עיסוק נוסף חד-פעמי, שכן גם במקרה חד-פעמי עלול העיסוק להיות נגוע בחשש או במראית עין של ניגוד אינטרסים או הטעיית הציבור.

אשר לנוהל ההתייעצות של עיתונאים המבקשים לעסוק בעיסוק נוסף, "כדי להסיר מכשול, ומשום שהתקנה אוסרת גם על מקרה של חשש או מראית עין ובמקרים כאלה קשה להגדירה מראש, מותר ואף רצוי לנקוט דרך של בירור והתייעצות עם ועדת האתיקה, לפני שהעיתונאי מקבל על עצמו עיסוק נוסף", קובע עו"ד מוזר.

עמדתה של אגודת העיתונאים בתל-אביב על עיסוקם של עיתונאים בפרסומת הובעה לפני חודשים אחדים: האגודה קבעה כי יש לראות בדאגה את התפשטות התופעה הפסולה, כאשר עיתונאים בכירים עוקפים את כללי האתיקה שקבעה מועצת העיתונות. "הדימוי העיתונאי כמקצוע חסר פניות נפגע גם בעיני הציבור, ולא רק בקרב אנשי תקשורת", נאמר בהודעת האגודה. האגודה קבעה עוד כי היא "רואה בחומרה את השתלבותם של עיתונאים בתשדירי פרסומת ובפעילות מסחרית, המנוגדים לתקנון האתיקה. פעילות זו יוצרת ניגוד אינטרסים ופוגעת באמינות הדיווח העיתונאי". בנוסף להצעה לתיקון תקנון האתיקה נמסר, כי ועדת האתיקה של האגודה דנה בכמה תלונות שהוגשו לה בנושא זה.

יותר תחרות

ועדה ציבורית, שהוקמה בידי שרת התקשורת לימור לבנת, בוחנת את ארגון מערך השידור ברדיו ובטלוויזיה, כדי לבדוק את האפשרות לפתוח את הענף לתחרות נוספת. הוועדה, בראשות האלוף (מיל') יוסי פלד, מי שהיה היו"ר הראשון של מועצת הערוץ השני, הוקמה בהתאם להחלטה שקיבלה הממשלה באחרונה.

כאשר הודיעה על מינוי הוועדה, אמרה לבנת כי היא מצפה ממנה להגיש הצעות בדבר האופן שבו אפשר לפתוח את כל תחומי השידורים לתחרות חופשית. בין הנושאים שהוועדה אמורה לבחון: האפשרות להקצות תדרים לתחנות שידור חדשות, מערך המשדרים הקרקעיים והלוויינים, התנאים שיידרשו מגורמים שיבקשו לשדר וכן אפשרות שידור באמצעות לוויינים אל "צלחות" קליטה בבתי הצופים, כנהוג בחו"ל. הוועדה, האמורה להגיש את מסקנותיה עד פברואר 1997, לא תעסוק בנושא של הפרטת רשות השידור, הנבדק בידי ועדה אחרת.

פרסומת על הבוקר?

בראשית שנת 1997 אמור ערוץ 2 להתחיל לשדר את מגזין הבוקר שלו, אבל כחודש לפני המועד המתוכנן נתקעו כל ההכנות: שלושת זכייני הערוץ, "טלעד", "רשת" ו"קשת", לא הצליחו לגייס מפיק או מפיקים שיעלו לאוויר את התוכנית. איגוד המפיקים קרא לכל חבריו שלא להשתתף במכרז, שהוכן למטרה זו במשותף בידי שלושת הזכיינים. "מדובר באחד החוזים הדרקוניים והארוגנטיים שנראו בישראל מאז ומעולם", טענו המפיקים בהתייחסם לדרישות הזכיינים. "הארץ" הגדיר את נוסח המכרז "קיצוני וחד-צדדי" ופירסם בסוף נובמבר את רשימת הדרישות שנכללו בו, שמשמעותן שורה של הגבלות על המפיקים.

נוסף לכך, פסק הממונה על ההגבלים העסקיים, יורם טורבוביץ, כי "גיבוש הזמנה בצוותא [בידי שלושת הזכיינים של הערוץ] והפצתה למתמודדים פוטנציאליים, מבלי שבא על כך מראש אישור של מערך הפיקוח על ההגבלים העסקיים, הוא הפרה של הוראות חוק ההגבלים העסקיים".

בהעדר מכרז למפיקים חיצוניים, חזרו הזכיינים לבדוק אפשרויות אחרות לשידור מגזיןהבוקר, לו התחייבו בעת קבלת הזיכיונות לשידור. בין היתר נמסר כי נבדקת האפשרות, שהמגזין יופק בידי חברת החדשות של ערוץ 2 או בידי הטלוויזיה החינוכית. אפשרות אחרת: כל זכיין יפיק בעצמו את המגזין בימי השידורים שהוקצו לו.

גיליון 6, נובמבר 1996