הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מעבירה בימים אלה לאחריות הזכיינים ("רשת", "קשת" ו"טלעד") את האחריות לבדיקת הפרסומות המשודרות בערוץ השני. עד עתה הועברו מרבית הפרסומות לבדיקה מוקדמת ברשות השנייה, כדי להבטיח שהכללים שנקבעו באשר לאופי שידורי הפרסומת נשמרים.

בשלב הראשון, אשר יחל על-פי המתוכנן במאי, יצומצם היקף התשדירים המועברים לבדיקה מוקדמת רק לתחומים הבאים: תשדירי פרסומת העוסקים בנושאים רפואיים, הגרלות או תשדירים המיועדים לקהל-יעד של ילדים וקטינים, או שמשתתפים בו ילדים או קטינים. על כל יתר התשדירים יהיה על הזכיינים לפקח בעצמם. החל מחודש יולי יהיו הזכיינים אחראים בעצמם להבטיח שאין בפרסומות דבר החורג מן הרשימה הארוכה של כללים הקובעים את אופיים של תשדירי הפרסום.

גיליון 8, אפריל 1997