חברי הוועדה לצמצום הריכוזיות החליטו פה אחד להמליץ למועצה לשידורי כבלים ולוויין שלא לאפשר לגורמים ריכוזיים להתמודד על רישיון לשידור ערוץ חדשות, כך עולה מתקציר הדיון שנחשף בעקיבות בקשת חופש מידע אשר הגישה עמותת "הצלחה".

בתחילת חודש יוני האחרון דיווח כתב "דה מרקר" נתי טוקר על חוות דעת של הוועדה לצמצום הריכוזיות בנושא "קביעת תנאי המכרז למתן רישיונות שידור לערוצים נושאיים". חוות הדעת, שמוענה לד"ר יפעת בן-חי-שגב, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, ניתנה לקראת פרסום מכרז להקצאת רישיונות לערוצים נושאיים, כולל ערוצי חדשות.

אחרי סקירת סוגיית הריכוזיות בתקשורת, והסברים לגבי חשש מהשפעה של בעלי ממון על תוכן חדשותי, הבהירו חברי הוועדה למועצת הכבלים והלוויין כי "הקצאה של רישיון שידור לערוץ חדשות או אקטואליה לגורם ריכוזי מעוררת חשש להגברת יכולת ההשפעה של אותו גרום ריכוזי על מקבלי החלטות וכתוצאה מכך להגברת הריכוזיות הכלל-משקית". בשל כך המליצה הוועדה שלא לאפשר לגורמים ריכוזיים להתמודד על רישיון לשידור ערוץ חדשות.

בחוות הדעת, עליה חתום יו"ר הוועדה, הממונה לשעבר על הגבלים עסקיים פרופ' דוויד גילה, נכתב כי הוועדה הגיעה למסקנה ברוב קולות. אולם בתקציר הדיון, מה-22.2.2015, שנמסר לעמותת "הצלחה", נכתב כי "כל הנוכחים הסכימו שלאור ההשפעה שיש למשדרי חדשות ואקטואליה על השיח הציבורי ועל קבלת החלטות, יש להמליץ למועצה שגורמים ריכוזיים לא יורשו להתמודד על רישיון לשידור ערוץ חדשות".

להורדת הקובץ (PDF, 357KB)

הפער בין הגרסאות נובע מהמועד בו התקבלה ההחלטה והרכב הוועדה שדן בה. על פי פרוטוקול ישיבת ועדת הריכוזיות, חברי הוועדה שהשתתפו בדיון היו פרופ' גילה, ששימש כיו"ר הוועדה, ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' יוג'ין קנדל והכלכלן הראשי במשרד האוצר יואל נווה. בנוסף השתתפו בדיון המשנה ליועץ המשפטי עו"ד אבי ליכט, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה מוריס דורפמן, יואל בן-אור, אף הוא מהמועצה הלאומית לכלכלה, עו"ד ברוך לוברט מהלשכה המשפטית של משרד האוצר, עורכות-הדין עדנה הראל ולירון נעים ממשרד המשפטים, ועוד עשרה נציגי רשות ההגבלים העסקיים.

מרשות ההגבלים נמסר כי "ההחלטה התקבלה פה אחד על דעת כל נציגי ועדת הריכוזיות. עם זאת, בשל עיכוב במינוי הרשמי של נציג משרד האוצר שהשתתף באותה ישיבה, ומתוך רצון להקפיד קלה כחמורה על תקינות הפרוטוקול, נכתב שההחלטה התקבלה ברוב קולות, למרות שלא היה אף נציג שהתנגד להחלטה".

להורדת הקובץ (PDF, 188KB)

נושא נוסף שנידון באותה הישיבה נגע לאפשרות להכליל גופי תקשורת ברשימת הגורמים ה"ריכוזיים מאוד". כבר בישיבת הוועדה מ-22.12.2014, שתקציר הדיון שלה הועבר אף הוא לעמותת "הצלחה", נבחנה האפשרות לגבש רשימה של "גורמים ריכוזיים מאוד" אשר לא יורשו להשתתף במרכז לרכישת חברה מופרטת. בישיבה זו הוחלט שחטיבת הריכוזיות תגבש רשימה של "גורמים ריכוזיים מאוד" ותגיש את טיוטת התנאים להכללה ברשימה שכזו לעיון חברי הוועדה ואישורם.

בישיבה מפברואר השנה, שעסקה בריכוזיות בכלי התקשורת, נערך דיון באפשרות לסווג את גופי התקשורת הריכוזיים ברשימת הגורמים ה"ריכוזיים מאוד". לפי תקציר הדיון, במהלך הישיבה נדונו האמצעים בהם ראוי למדוד את ההשפעה שיש לגופי תקשורת על קובעי מדיניות דוגמת מדדי חשיפה או תפוצה. בנוסף, ד"ר גילי גרינברג מרשות ההגבלים העסקיים סקרה "ממצאים מהספרות האקדמית לפיהם לגופי תקשורת בעלי מיקוד מסוים אכן יש השפעה ישירה ודיפרנציאלית על קובעי מדיניות ביחס לגופים אחרים".

אחת האפשרויות שעלתה היתה "לקבוע כגורמים ריכוזיים גופי תקשורת המנועים כבר היום מהתרחבות כתוצאה מחקיקה ראשית או מתנאי הרישיון או הזיכיון לפיו הם פועלים". בסופו של דיון, כך לפי התקציר, "חברי הוועדה הסכימו לנסות ולבדוק את היתכנותה של אפשרות זו, כמו כן הוסכם שבמידה ואפשרות זו לא תביא לקריטריון רצוי, ההתייחסות לגופי התקשורת תהיה לפי כל מקרה לגופו".