היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הטיל על ראש הממשלה בנימין נתניהו שורה של הגבלות שנועדו למנוע חשש לניגוד עניינים בכהונתו כשר התקשורת, לנוכח קשריו עם עורכי-הדין יצחק מולכו ודוד שמרון, שמשרדם מייצג גופי תקשורת מהמרכזיים במשק. במכתב ששלח וינשטיין לנתניהו מפרט היועץ המשפטי לממשלה כיצד נדרש נתניהו להתנהל בבואו להכריע בעניינים העלולים להיטיב עם לקוחותיהם של מקורביו, אך באופן תמוה נקבע בו כי רשימת הלקוחות תישמר בסוד ולא תיחשף לציבור.

סוגיית ניגוד העניינים של נתניהו בכהונתו כשר התקשורת עלתה לראשונה לפני כחצי שנה, זמן קצר לאחר שלקח על עצמו את התפקיד. במכתבו מציין וינשטיין כי פניות של "גורמי עיתונות" למבקר המדינה, יוסף שפירא, הובילו לכתיבת חוות דעתו בדבר "מניעת חשש לניגוד עניינים" בכהונתו כשר התקשורת, שנשלחה לנתניהו בשבוע שעבר.

"החששות מתעוררים על רקע מערכת היחסים בינך ובין עו"ד שמרון, המשמש כבא כוחך, וכן לנוכח כהונתו של עו"ד מולכו כשליח מיוחד מטעמך בעניינים מדיניים. עוד יוזכר כי עו"ד שמרון ועו"ד מולכו מצויים עמך בקשרי משפחה", כתב וינשטיין בפתח מכתבו, שחלקים מתוכו פורסמו הבוקר על-ידי נחום ברנע ב"ידיעות אחרונות".

במכתב, שנמסר ל"העין השביעית" ממשרד המשפטים, מתייחס וינשטיין להצהרה המופיעה באתר האינטרנט של משרד עורכי-הדין א.ש. שמרון, י. מולכו, פרסקי ושות', ולפיה תחום ה"תקשורת וטלקומוניקציה" הוא "אחד מתחומי העיסוק העיקריים של המשרד", שהוא "אחד המשרדים המובילים בתחום דיני התקשורת", וכי "נציגי המשרד מופיעים דרך קבע בפני רשויות ההסדרה וועדות הכנסת בענייני רגולציה, וכי המשרד ייצג גופי תקשורת מובילים בהליכים מינהליים ומשפטיים".

לפיכך, לצורך הכנת חוות הדעת, התבקש משרדם של שמרון ומולכו להעביר רשימה של לקוחותיו בתחום התקשורת. "ברשימת לקוחות המשרד בתחום התקשורת, שנמסרה אל היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה [שלומית ברנע-פרגו] והועברה גם לעיוננו, ניתן למצוא ספק תקשורת, חברות טלקום, ערוצי טלוויזיה, חברת הפקה, וכן חברות העוסקות במיזמים אחרים שיש להם נגיעה לתחום התקשורת; כמו כן צוין ברשימה מידע כללי בנוגע לנושאים שבהם יוצג הלקוח על-ידי המשרד, בדגש על עניינים שבהם הייצוג קשור לרגולציה של משרד התקשורת", כתב וינשטיין בחוות הדעת.

חוות הדעת של וינשטיין

להורדת הקובץ (PDF, 4.01MB)

"לנוכח החשש לניגוד עניינים הודיע עו"ד שמרון ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ביום 15.6.15 כי משרד עורכי-הדין לא יפנה אל ראש הממשלה, וכי פניות של עורכי-דין אל משרד התקשורת יופנו אל מנכ"ל משרד התקשורת [שלמה פילבר] ואל הדרגים המקצועיים. כמו כן, ציין עו"ד שמרון כי עד להסדרת הנושא ידווח ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה על כל פנייה של משרד עורכי-הדין אל משרד התקשורת", הוסיף.

אף שבחוות הדעת מכיר וינשטיין בחשש לניגוד עניינים הכרוך בכהונתו של נתניהו כשר התקשורת, ההליך שהוא מציע לשם מניעתו נותר במחשכים: רשימה מעודכנת של הלקוחות תועבר לידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני ייעוץ, דינה זילבר, אחת לשלושה חודשים, אך היא "תישמר חסויה, ולא תימסר אלא לידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה והיועצת המשפטית של משרד התקשורת", דנה נויפלד.

במשרדם של שמרון ומולכו סירבו למסור ל"העין השביעית" את רשימת הלקוחות בתחומים הכפופים לסמכותו של ראש הממשלה ושר התקשורת. אף שכמה מלקוחותיהם של שמרון ומולכו בתחום התקשורת אינם חסויים ואף סוקרו בתקשורת בהקשר זה (חברת סלקום, למשל) ‒ ללא חשיפה מסודרת ומלאה של רשימת הלקוחות והתחומים שבהם עשויה מדיניותו של נתניהו כשר התקשורת להשפיע עליהם, קשה הרבה יותר לוודא שהחשש לניגוד עניינים המוזכר בכותרת מכתבו של וינשטיין לא יהפוך לניגוד עניינים של ממש.