"לילה כלכלי", ערוץ 10, 16.6.2015

"לילה כלכלי", ערוץ 10, 16.6.2015

• תודה, אמיר בן-דוד