ynet על "מתפקדי הליכוד", 16.6.15

ynet על "מתפקדי הליכוד", 16.6.15

חברי מרכז הליכוד הכריעו השבוע בשאלה כיצד תורכב הרשימה לכנסת, האם על-ידי בחירה של חברי המרכז בלבד, או מטעם כל המתפקדים החברים המפלגה. לאורך כל הידיעה שפורסמה באתר ynet, ניכר קושי להבדיל בין שני הקהלים.

• תודה, אורי