בשנה וחצי האחרונות חלה עלייה דרמטית במספר התקיפות של עיתונאיות פלסטיניות בשטחי הגדה המערבית וברצועת עזה על-ידי כוחות הביטחון הישראליים, כך עולה מדו"ח שפירסם החודש MADA, המרכז הפלסטיני לפיתוח וחופש התקשורת.

המרכז, ארגון פלסטיני לא-ממשלתי, בלא כוונת רווח, הפועל מרמאללה, עוקב אחר הפרת זכויות עיתונאים פלסטינים לאורך כל השנה. לאחרונה בדק את הפרת זכויותיהן של עיתונאיות פלסטיניות בחמש השנים האחרונות, ומצא כי כוחות ישראליים אחראים ל-66 הפרות, כ-64% מסך הפרות הזכויות שלהן בכלל. כוחות פלסטיניים (הרשות הפלסטינית וחמאס) אחראיים ל-36 מקרים של הפרות זכויות עיתונאיות בחמש השנים האחרונות, שהן כ-35% מסך ההפרות.

הפרות זכויות עיתונאיות פלסטיניות מאז שנת 2010, בחלוקה לגורם המבצע (מתוך דו"ח MADA)

הפרות זכויות עיתונאיות פלסטיניות מאז שנת 2010, בחלוקה לגורם המבצע (מתוך דו"ח MADA)

עוד עולה מממצאי הדו"ח כי בשנת 2014 חלה עלייה דרמטית במספר הפרות זכויותיהן של עיתונאיות פלסטיניות. למעשה, סך ההפרות בשנת 2014 (33) משתווה לסך ההפרות שנרשמו במרכז במהלך השנים 2010–2013 גם יחד. מרבית ההפרות היו, כך לפי הדו"ח, תקיפות פיזיות. נוסף לכך ספגו עיתונאיות פלסטיניות מידי כוחות ישראל איומים, מעצרים ומחיקת חומרי גלם, כמו גם מניעה קבועה של מעבר חופשי מהגדה המערבית לירושלים ולרצועת עזה. נתונים ראשוניים לשנת 2015, הכלולים אף הם בדו"ח, מעלים כי מגמת ההחרפה נמשכת. בארבעת החודשים הראשונים של השנה כבר נרשמו 14 הפרות זכויות של עיתונאיות פלסטיניות, 11 מהן בוצעו על-ידי כוחות ישראל.

באשר להפרות זכויות עיתונאיות פלסטיניות על-ידי גורמים פלסטיניים, MADA מצא כי מרביתן (כ-61%) אירעו ברצועת עזה, כאשר כמחציתן נגעו למניעת סיקור, בין אם על-ידי מניעה ישירה, איומים, חקירות ומעצרים, ובין אם על-ידי החרמת ציוד וחומרים מצולמים.

לפי נתוני הדו"ח, מבין כ-900 חברי ארגון העיתונאים הפלסטיני, רק כ-290 הן עיתונאיות. מחברי הדו"ח טוענים כי חלוקה מגדרית זו, כמו גם העובדה שמעטות הן העיתונאיות שיוצאות לסקר בשטחי העימות, מסבירות מדוע רוב מוחץ (92.5%) מהפרות זכויות אנשי התקשורת בגדה המערבית וברצועה עזה מופנה כלפי עיתונאים ולא עיתונאיות.