ארגון העיתונאים מתעקש ומבקש פעם נוספת מבית-הדין לחייב את מו"ל "מעריב" לשעבר שלמה בן-צבי, את אחיו הלל גולדבלום ואת החברה שבבעלותם, אחוזת הירש ישראל תשנ"ד בע"מ, לפצות את חגי מטר ב-100 אלף שקל.

לפני כשלושה שבועות ביקשו בן-צבי וגולדבלום מבית-הדין לעבודה שיפטור אותם מתשלום הפיצוי שבו חויבו בתחילת השנה בטענה כי החברה שנגדה נפסק חדלה מלפעול וכי הם עצמם אינם נושאים באחריות אישית לפיצוי שנפסק. בקשתם הוגשה לאחר שלא הופיעו לדיון שנערך בבית-הדין, וגולדבלום אף לא שלח בא-כוח מטעמו. בארגון העיתונאים, באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה ומורן סבוראי, עומדים על כך שיש לדחות את טענות השניים ולפצות את יו"ר ועד העיתונאים לשעבר של "מעריב" בגין פיטוריו שלא כדין מהעיתון.

"למרות החזרה על המנטרה כי החברה אחוזת-הירש אינה פעילה, אינה מוציאה עיתון ואינה מעסיקה עובדים", טוענים באי-כוחו של ארגון העיתונאים, "הרי שהדבר לא מוכח, גם לא במסגרת תגובה זו [שהגישו בן-צבי וגולדבלום], באמצעים המשפטיים הנכונים לדיני החברות – החברה אינה נמצאת בהליכי חדלות פרעון כלשהם אלא ממשיכה להיות רשומה כ'פעילה' במרשם הרשמי הרלבנטי. לא ניתן להמציא דין חדש לצורך הליך זה בכל הנוגע לפעילותה של חברה, ודאי לא באמצעים הדלים והלא תקינים בהם עשו ועושים המשיבים 2–3 [בן-צבי וגולדבלום] שימוש, וודאי כאשר המדובר בהתנהלות המנוגדת להוראות הנאמנים ובית-המשפט המחוזי בהליך הפירוק הראשון".

לטענת ארגון העיתונאים, "גם אם חברת אחוזת-הירש אינה קיימת כיום כמעסיקה [...] הרי שלמשיבים 2–3 נותרה אחריות אישית, כפי שנטען בבקשה לפי פקודת הביזיון מושא התשובה לתגובה זו ובהתאם לדיני הרמת המסך".

תגובתם של בן-צבי וגולדבלום, טוענים בארגון העיתונאים, לוקה בחסר. גולדבלום לא הסביר מדוע נעדר מהדיון שאליו חויב להגיע, ואילו בתצהירו של בן-צבי "רב הנסתר מהגלוי", כפי שמנסחים זאת באי-כוחו של ארגון העיתונאים. הם מצביעים על כך כי התצהיר שהגיש בן-צבי נחתם בבריטניה, על אף שבית-הדין שמע כי בן-צבי שוהה בארה"ב, וכן כי יש פער של כמה ימים בין מועד התייצבותו של בן-צבי בפני נציגות ישראל בלונדון לבין מועד החתימה והחותמת על התצהיר שהגיש.

בלי קשר לכך, באי-כוחו של ארגון העיתונאים טוענים כי הבקשה האחרונה של בן-צבי וגולדבלום היא רק החוליה האחרונה בשרשרת של נסיונות להתחמק ממילוי הוראותיו של בית-הדין. "אין כל ספק כי האדונים הנכבדים גולדבלום ובן-צבי לא היו מעוניינים במילוי פסק הדין ואף פעלו בעניין זה – תחילה בהליך ערעור מסודר ולאחר מכן, כעולה ממכלול הנסיבות, גם בדרכים עקלקלות יותר", הם כותבים.

בהמשך מואשמים שני הבעלים של אחוזת-הירש ב"שימוש ציני במיוחד בדיני החברות לשם התחמקות מדיני העבודה לרבדיהם וענפיהם, משפט העבודה האישי וזכות השוויון הגלומה בו ומשפט העבודה הקיבוצי וזכות ההתארגנות הארוגה לתוכו".

על כן מבקש הארגון מבית-הדין לדחות את טענות בן-צבי ואחיו גולדבלום, לחייבם בפיצוי למטר על-פי פקודת בזיון בית-המשפט או לחלופין להוציא צווי הבאה ולחייבם להגיע לדיון שייערך בקרוב בפני בית-הדין.

37876-08-13