חברת ידיעות-אחרונות בע"מ חזרה בה מהערעור שהגישה בעקבות החלטת בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו כי עליה לפצות את העיתונאי לשעבר יוסי לוי בכ-250 אלף שקל. במקביל חזר בו גם לוי מהערעור שהגיש בטענה כי היה עליו לקבל פיצוי גבוה יותר.

תחילת המחלוקת בין הצדדים בשנת 2004, אז היה לוי אמור לעבור מ"מעריב" ל"ידיעות אחרונות". לאחר שכבר נחתם עימו חוזה עבודה, שינו ב"ידיעות אחרונות" את דעתם והותירו את לוי קירח מכאן ומכאן. מאז חדל לעבוד כעיתונאי. בתחילת 2013 פסק בית-הדין האזורי כי על ידיעות-אחרונות לפצות את לוי בכרבע מיליון שקל בגין הפרת הסכם שחתמה עימו בלי מתן הודעה מוקדמת וכן בשל עוגמת הנפש שגרמה לו.

"התובעת הפרה את ההסכם משיקוליה שלה", קבעה אז השופטת חנה טרכטינגוט, והוסיפה: "לטעמנו, בנסיבות המקרה שלפנינו נגרמה לתובע עוגמת נפש יוצאת דופן, אשר נבעה בעיקר מהתנהלות הנתבעת לאחר ההודעה על הפרת החוזה. הנתבעת טענה באופן כללי כי לא נמצא כל תפקיד המתאים לכישורי התובע. לטעמנו מדובר באמירה כללית. לא הוכחו נסיונות אמיתיים לסייע לתובע במצבו הנואש אליו נקלע ואף לא הוכח כי הנתבעת התנצלה או גילתה חמלה או הזדהות עם מצבו".

בעקבות פסק הדין, והחיוב בפיצוי של כ-250 אלף שקל, הגישו שני הצדדים ערעורים לבית-הדין הארצי לעבודה. באי-כוחה של ידיעות-אחרונות בע"מ, עו"ד אשר סלע ועו"ד שלומי אלעד, טענו כי בית-הדין האזורי שגה בפיצוי-יתר ללוי. לוי טען, באמצעות עו"ד נעמי לנדאו ועו"ד כפיר זאב, כי לא קיבל פיצוי מספק.

בשבוע שעבר נערך הדיון הראשון בערעורים בפני נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, השופט יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד והשופטת אביטל רימון-קפלן. לפי פרוטוקול הדיון, הוא החל בהצעת בית-הדין לצדדים לחזור בהם מערעוריהם. לאחר הפסקה הודיעו שני הצדדים כי הם מסכימים להצעה. בעקבות זאת נמחקו שני הערעורים, בלא מתן צו להוצאות.

49510-01-13