העיתון "גלובס" יפצה את רשת KSP מחשבים בקרוב ל-100 אלף שקל, כך פסקה בשבוע שעבר השופטת ריבה ניב מבית-משפט השלום בתל-אביב–יפו. בכך הפכה ניב פסק דין קודם שנתנה לפני כשנתיים ובו דחתה את התביעה.

במוקד התביעה עמדה ידיעה מאת צחי הופמן, שפורסמה באוגוסט 2009 בעיתון "גלובס" ובאתר האינטרנט שלו, ועוד שתי ידיעות המשך שהופיעו בימים שלאחר מכן. הידיעה מאת הופמן עסקה במכתב התראה ששלחה חברת DELL לרשת המחשבים KSP ובו טענה, בין היתר, כי הרשת הטעתה את הציבור ביחס למפרטי המחשבים הנמכרים בחנויותיה ומכרה מחשבים משומשים כחדשים. עם זאת, הידיעה לא כללה מידע חשוב – בעקבות שליחת המכתב, אחד המפיצים של DELL נטל על עצמו אחריות בנוגע לכמה מהטענות של החברה כלפי רשת המחשבים.

בגין הידיעה מאת הופמן הגישה רשת המחשבים, באמצעות עו"ד דן ערמון, תביעה בסך קרוב למיליון שקל נגד חברת DELL, "גלובס", הכתב הופמן, עורך האתר דורון אביגד ועורך העיתון חגי גולן, תוך דרישה להטיל אחריות אישית על שלושת העיתונאים. במהלך המשפט הגיעה רשת המחשבים לפשרה עם DELL, אולם המשפט נגד "גלובס" נמשך. הנתבעים, באמצעות עורכי-הדין יורם מושקט ואוריין אשכולי, טענו בין היתר כי אין להעניק לרשת החנויות פיצוי ללא הוכחת נזק בשל היותה תאגיד. כמו כן נטען כי הידיעות שפורסמו חוסות תחת הגנת "אמת בפרסום" ותום הלב.

באפריל 2012 פסקה ניב כי בכתבת "גלובס" אמנם יש לשון הרע, אולם ראוי לדחות את התביעה של רשת המחשבים KSP. "הנני סבורה כי הכתבה שיקפה את רוח הדברים שעלו במכתב ההתראה", כתבה בפסק דינה על הידיעה הראשונה מאת הופמן. "[...] גם אם טענות DELL לא צוטטו במדויק, לא החמיר הפרסום עם התובעות, יש שיאמר שאף הקל עימן, ומכל מקום – לא שינה ממהות הטענות". השופטת קיבלה את עמדת הנתבעים כי הפרט הלא מדויק בידיעה היה "פרט לוואי" ועל כן פסקה כי ל"גלובס" שמורה הזכות ליהנות מהגנת "אמת בפרסום".

אולם רשת KSP עירערה, באמצעות עו"ד אסף רון, לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו, ולפני כחצי שנה החליטו השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח וירון לוי לקבל את הערעור. שופטי המחוזי החליטו, בנוגע לאחת מידיעות ההמשך, כי היא אינה יכולה לחסות תחת הגנת "אמת בפרסום" כיוון שהאמירה הלא נכונה, בדבר מכירת מחשבים משומשים כחדשים, הופיעה בכותרת הידיעה.

בעקבות החלטה זו הוחזר התיק לבית-משפט השלום, ושם פסקה מחדש השופטת ניב כי בידיעה הראשונה אמנם עומדת ל"גלובס" הגנת "אמת בפרסום", אולם בשתי ידיעות ההמשך הגנה זו, כפי שהחליט בית-המשפט המחוזי, אינה עומדת לנתבעים, ועל כן יש לפצות את רשת KSP.

"במקרה דנן, יוחסה לתובעות – רשת לממכר מחשבים – מכירת מחשבים משומשים כחדשים", כתבה השופטת ניב. "ברי כי אמירות אלה נוגעות בלב לבה של הפעילות העסקית של התובעות וכי יש בהן כדי לפגוע במוניטין התובעות במכירת המחשבים ובשמן הטוב. כן, אין כל ספק, הגם שאין עסקינן בפיצוי בגין הנזק שנגרם לתובעות – כי יש בדברים האמורים כדי להביא לפגיעה בהיקף המכירות ובהיקף העסקים של התובעות. משכך, סבורני כי אף מקום בו לא ניתן היה לייחס לתאגיד פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח לשון החוק – דבר אשר אינני סבורה – הרי שבמקרה דנן, ניתן היה להורות על הפיצוי, מכוח מהות הפרסום, כאמור בפסק דין שיכון עובדים דלעיל".

כמו כן מצאה השופטת ניב כי יש לעיתונאי הופמן, כמו גם לעורכים אביגד וגולן, אחריות אישית לפרסום. עם זאת, השופטת כתבה בפסק דינה שלא מצאה "כי התובעות הוכיחו כוונת זדון בפרסום". "סבורני כי מעדותו של הנתבע 3 – הופמן – עולה כי פעל ובירר מהותו של המידע אשר נמסר לו טרם פרסום הכתבה", כתבה, ועל כן קבעה את סכום הפיצוי על סך 80 אלף שקל בלבד, כמו גם הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 שקל נוספים.

22933-09-09