הסכסוך המשפטי בין ארגון העיתונאים של ההסתדרות לבין אתר וערוץ one נמשך. אתמול בבוקר הגישה עו"ד שירי לב-רן–לביא, באת-כוחו של הארגון, בקשה לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו כי יצהיר שארגון העיתונאים הוא הארגון היציג לא רק בחברת וואן שידורי טלוויזיה בע"מ, כפי שכבר נקבע, אלא גם בחברת סיטינט בע"מ. שתי החברות הן האחראיות להפעלת אתר וערוץ one.

בבקשה נטען, בין היתר, כי הנהלת החברות מפירה באופן שיטתי את הוראות החוק במטרה לסכל את התארגנות העובדים. "עד ליום זה ממאנות המשיבות לקבל את העובדה הפשוטה כי לעובדים קיימת זכות להיות חברים בשורות ארגון עובדים ולהקים ועד עובדים", כתבה עו"ד לב-רן–לביא, וטענה כי בניגוד להחלטת בית-הדין, שחייב את הנהלת חברת וואן שידורי טלוויזיה לקיים פגישת מו"מ עם נציגי הוועד, ההנהלה סירבה לקיים פגישה כזו.

"חרף ההחלטה הברורה והמפורטת והמנומקת של בית-הדין בעניין המשיבה 2 [וואן שידורי טלוויזיה], החליטה האחרונה להפר גם החלטה זו תוך משיכת זמן, כאשר היא מציגה מצג שווא כלפי המבקשת בדבר מתן מועדים עתידיים לפגישה, בעוד שכשבועיים מאוחר יותר, ולאחר פניות מרובות של המבקשת וועד הפעולה, [נודע] לה על כוונת המשיבה 2 להגיש ערעור כנגד החלטת בית-הדין, ערעור אשר נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם הוגש ואשר המועד להגשתו חלף זה מכבר".

מנגד, גם להנהלת one טענות נגד ההסתדרות ובית-הדין שהכיר בה כארגון היציג. בשבוע שעבר הגיש עו"ד שי אליאס, בא-כוחה של הנהלת one, בקשה לעיכוב החלטת בית-הדין שחייב את החברה להכיר ביציגות העובדים של וואן שידורי טלוויזיה ולפתוח עימם במשא-ומתן.

אתמול הגיש עו"ד אליאס ערעור לבית-הדין הארצי על פסיקת האזורי. בערעור טוענת הנהלת one כי בית-הדין האזורי שגה ופעל בלא סמכות כשהכריז כי ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג בחברה.

29045-01-14
50102-03-14
50646-03-14