משבר החובות ב"מעריב" נותן אותותיו גם ב"מקור ראשון": מוסף סוף-השבוע "דיוקן" של "מקור ראשון" ייבלע במערכת המוסף "סופשבוע" של "מעריב". האיחוד בין המוספים, פועל יוצא של תוכנית ההבראה שעליה הכריז המנכ"ל והעורך הראשי שלמה בן-צבי במסגרת בקשה להקפאת הליכים שהגיש בשבוע שעבר, צפוי לצאת לפועל בימים הקרובים. עורכת "דיוקן", אורלי גולדקלנג, תועבר מתפקידה, ככל הנראה לתפקיד אחר ב"מקור ראשון". בראש המערכת המאוחדת יעמוד אורי גליקמן, כיום עורך "סופשבוע".

שער "דיוקן", 28.2.14

שער "דיוקן", 28.2.14

במסגרת האיחוד בין המוספים ייווצרו שני מוצרים עיתונאיים זהים כמעט לחלוטין, שההבדלים ביניהם יבואו לידי ביטוי בעיקר בשם המוסף ובתמהיל המודעות בו. נוסף לכך צפוי "דיוקן" החדש לכלול שיעור קטן של תכנים ייחודיים, שלא יופיעו ב"סופשבוע". כבר היום יש חפיפה מסוימת בין תכניהם של שני המוספים – וכעת צפויה חפיפה זו להתרחב. הגיליון הקרוב של "דיוקן", שיראה אור בסוף-השבוע, עתיד להיות האחרון בעריכתה של גולדקלנג.

"מקור ראשון" ו"מעריב" כבר מציעים מוצר דומה: המוסף "שבת" של "מקור ראשון" מכיל תכנים דומים מאוד לאלה של מוסף "ערב שבת" של "מעריב"; שניהם נערכים על-ידי אותה מערכת, בראשותו של אלחנן ניר.

בבקשה להקפאת הליכים שהגיש בן-צבי נכתב כי מהדורת סוף-השבוע של "מעריב" אינה נושאת רווחים, וכי תכלית קיומה מסתכמת בעיקר בשיקולי תדמית. "המנויים והמכירות של עיתון בסוף-השבוע הינם חשובים ותורמים רבות לנוכחות העיתון בציבור ולאיכות המותג", נכתב בבקשה. יצוין כי בן-צבי העיד בבקשה כי גם המהדורה היומית וגם אתר האינטרנט של "מעריב" אינם רווחיים.

"על מנת שהחברה תוכל לצמצם הפסדים בפעילות העיתון של סוף-השבוע", נכתב עוד, "תבצע החברה קיצוץ משמעותי בעלויות המערכת בכל הקשור למוצרים ולמגזינים של סוף-השבוע, והיא תרכוש את החומרים ערוכים מחברת תכלת [זרוע המגזינים של קבוצת התקשורת]. הכנסות החברה מעיתון סוף-השבוע יהיו ממנויים של סוף-שבוע (בתוספת חלק מהמנויים היומיים שיסכימו לעבור להיות מנויים של סוף-שבוע) וכן מהכנסות פעילות הסחר".

שער "דיוקן", 10.1.14

שער "דיוקן", 10.1.14

בשנה האחרונה, שבה עומד בן-צבי בראש קבוצות התקשורת "מקור ראשון" ו"מעריב", סגר המנכ"ל והעורך הראשי שורה של עיתונים ומוספים, ובכלל זה כל מקומוני רשת זמן-מעריב, המוסף "עסקים" ומוסף התרבות "ז'ורנל". השבוע סגר בן-צבי גם את המהדורה היומית של "מעריב", ובכלל זה את מוסף הספורט העצמאי של העיתון, מוסף "המגזין" ומוסף כלכלי שהופק במיקור חוץ על-ידי מערכת "גלובס". לפני חודשים אחדים השיק מהדורת ערב חינמית של "מעריב", שרוב תכניה נשאבו ממהדורות הבוקר. מהדורה זו תמשיך לצאת לאור.

בליעת המוסף "דיוקן" במוסף של "מעריב" מסמנת כי בן-צבי, המנהל את קבוצות התקשורת שבשליטת אבי רעייתו קונרד מוריס, מוצא לנכון להמשיך בצמצום שיעור התכנים הייחודיים בחבילה המוגשת לקוראי "מקור ראשון", שעד כה נפגעה פחות מזו המוצעת לקוראי "מעריב".