עיקרי הפסיקה

בית-משפט השלום תל-אביב-יפו א 032986/03

לפני: כבוד השופטת שושנה אלמגור, סגנית-נשיא

תאריך: 16/03/2008

בעניין: ד"ר בושמיץ משה
ע"י ב"כ עוה"ד רוברט פישמן התובע
נ ג ד
רפואה-אהרונוביץ' ענת
ע"י ב"כ עוה"ד ערן לב, עוה"ד יסמין לוינבוק ועוה"ד גלי עטרון הנתבעת

בהחלטה קודמת נקבע כי הנתבעת עוולה כלפי התובע (וטרינר) בלשון הרע בכך שפרסמה בפורום האינטרנט שניהלה כי הוא מושחת. כמו כן נקבע כי הנתבעת, כמנהלת הפורום, עוולה כלפי התובע ברשלנות בכך שנתנה במה לפרסומים שהופנו אל התובע מצד חברי הפורום ולא הסירה אותם מהאתר. באותם פרסומים נשפכו קיתונות של דברי נאצה נגד פעילות התובע בחווה לגידול והרבעת קופים, ובין היתר הוא הושווה לקלגס נאצי. החלטה זו עניינה בגובה הפיצוי.

בימ"ש השלום קבע:
בהיותה עוולה אזרחית, נגזרים עקרונות הפיצוי שלפיהם על המעוול לפצות את הניזוק בעד הנזק שגרמה לו לשון הרע שפרסם – מפקודת הנזיקין. "נזק" יכול שיהא נזק שאינו ממוני, כגון אבדן שם טוב. כפי שמנחה הפסיקה, הפיצוי בתביעה נזיקית הוא פיצוי תרופתי, אשר תכליתו בראש ובראשונה להעמיד את הניזוק במצב שנמצא בו טרם ביצוע העוולה (אך לא להעשירו), ובתביעות לפיצוי לפי חוק איסור לשון הרע גם לעודד את רוחו, לתקן את הנזק שנגרם לשמו ולמרק את זכותו לשם טוב. בתביעות כאלה תעמוד לנגד עיני ביהמ"ש גם תכלית של הענשה או הרתעה.

על ביהמ"ש המבקש לשום את הנזק שנגרם להתחשב, בין השאר, בהיקף הפגיעה, במעמד הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. בכל מקרה יש להתחשב בטיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדדים. אכן, התנהגותו של הניזוק לפני פרסום ולאחריו עשויה להוות אמצעי שבעזרתו ניתן לעמוד על נזקו. בדומה, התנהגותו של המזיק אף היא עשויה להשפיע על שיעור הנזק והערכתו. כך, למשל, התנצלות על דברי לשון הרע עשויה להקטין את הנזק שהם גרמו ובכך להשפיע על שיעור הפיצויים.

בענייננו, יש לדחות את טענת הנתבעת כי אחד השיקולים שיש להתחשב בו בעת קביעת גובה הפיצוי הוא העובדה שבמועדי הפרסומים הייתה שאלת גידולם של בע"ח לצורך ביצוע ניסויים מדעיים שנויה במחלוקת ציבורית. אכן, על עורכו של דיון ציבורי ליתן הזדמנות לביטוי הולם – אם גם אקספרסיבי במיוחד – לדעות המובעות מפי האומר או הכותב. אך גם מחלוקת ציבורית, קשה ככל שתהא, ראוי שתנוהל בדרך ראויה, ואין ליתן דרור בגדרה ללשון משתלחת מן הסוג אותו אפשרה הנתבעת במסגרת הפורום שניהלה.
בהתחשב באמור ובנסיבות העניין, על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך 100,000 ₪.

לקריאת פסק הדין המלא