תקנות הבריאות של ארגון הבריאות העולמי (IHR) רסס - הכל