רסס פתחלנד

כינוי גנאי לעמודי האמצע הסאטיריים של העיתון "ידיעות אחרונות" בשנות השבעים, בשל נטייתם הפוליטית השמאלית. במקור: כינוי לאזור בשליטת פלסטינים בלבנוןראו הרחבה 

16.11.2022