רסס מבקרים וביקורת

ספרות, אוכל, מוזיקה, אמנות ומה לא, והמאבק על הדרך בה יוצגו לציבור. קווים לדמותו של המבקר ושל מוסד הביקורת (איור: בוגן)