ועדת קמיר (צוות מומחים לטיפול בהתעמרות בעבודה בארגון העיתונאים רסס - הכל