הקליניקה לצדק חברתי והגנה על זכויות בעלי חיים רסס - הכל