הקליניקה לצדק חברתי והגנה על זכויות בעלי חיים רסס - "העין השביעית"