רסס הקונצרט

כינויה של תחנת הרדיו המחתרתית של הארגון הצבאי הלאומי, קול ציון הלוחמת, בפי חברי הארגוןראו הרחבה