תחנת הרדיו המחתרתית קול ציון הלוחמת היתה, למעשה, משדר נייד שהיה נתון בתוך מזוודה קטנה שממנה השתלשל חוט ובקצהו מיקרופון. המשדר, שנבנה על-ידי משה שלימק, התחבר לשקע חשמלי רגיל, ובעת הצורך הוסווה כמקלט רדיו.

לדברי איש המחתרת מאיר קאהן, "כשמנחם בגין, בתקופת היותו מפקד הארגון הצבאי הלאומי, היה אומר 'דאס קעסטעלע' (התיבה), כוונתו היתה ל'קונצרט', כלומר לתחנת השידור של הארגון".

מלבד "התיבה" ו"הקונצרט" כונתה התחנה גם קאטערינקע (תיבת נגינה) ומאכערייקה (חידוש מתוחבל). נראה שהשם "הקונצרט" עלה מתוך השתלשלות הכינויים האחרים.

ביבליוגרפיה

"'הקונצרט' במחתרת", משה (מוסקה) שטיין, הוצאת ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי, 1993

"שא אש להצית", מאיר (אלכס) קהאן, העמותה להפצת תודעה לאומית, 1988