רסס הצעת תיקון לחוק לשון הרע (2011)

הצעת החוק לתיקון חוק לשון הרע ניזומה ב-2011 על-ידי מספר חברי כנסת, שהמרכזיים שבהם הם מאיר שטרית (קדימה) ויריב לוין (ליכוד). לפי ההצעה יגדל סכום הפיצוי המקסימלי ללא הוכחת נזק ויושתו כללים מחמירים מאוד בנוגע לחובת פרסום תגובה. ההצעה עוררה התנגדות עזה מצד כלי התקשורת, ונמתחה עליה ביקורת לפיה היא כלי לסתימת פיות פוליטית. מנגד, טענו תומכי ההצעה כי יש להגביר את ההרתעה מפני הוצאת דיבה, שכן זו נפוצה בתקשורת הישראלית. ההצעה אף עמדה במרכזו של "כנס חירום" יוצא דופן בהשתתפות נדירה של בכירי כל כלי התקשורת המרכזיים בישראל, וגם של "מקור ראשון" המזוהה עם הימין. למחרת, לאחר יום דיונים ארוך בכנסת, אושרה ההצעה בקריאה ראשונה. לעיון בהצעה (צילום: דוד ועקנין)