רסס הפלונטר

התבטאות שנויה במחלוקת של איש התקשורת דן שילון בגלי-צה"ל שכוונה כלפי מלחמת לבנון הראשונה. הכינוי הפך סמל לוויכוח הציבורי סביב המלחמה ראו הרחבה