רסס בטרם

כתב עת. נוסד ב-1942 בשם "מלחמתנו" כ"כתב עת למדיניות, ענייני חברה וביקורת" של תנועת "ההגנה" על-ידי אליעזר ליבנה, שנמנה על שורות האקטיביסטים במפא"י ואחר כך "המשטר החדש", וערך אותו עד לסגירתו ב-1960. בשנים 1945-1946 שונה שמו מספר פעמים עד שהתקבע השם "בטרם". נוסד כירחון, מראשית שנות ה-50 הופיע כדו-שבועון ואחרי כן כרבעון