רסס אני רעבה

משפט שאמרה ילדה מעיירת הפיתוח בית-שאן בשידור חי לשדרן קול-ישראל חיים יבין בדצמבר 1966. בתגובה לשידור אמר בכנסת ח"כ אריה בן-אליעזר (גוש חירות-ליברלים) כי ישראל תוכל לעמוד מול אויביה, "אבל אין בכוחה של מדינת ישראל לעמוד מול ילד או ילדה האומרים, 'אני רעב'". ההצהרה היתה סמל למצוקה השוררת ב"ישראל השנייה". הילדה, יפה כהן בת ה-13, התראיינה שנים אחר-כך לעיתון "במחנה" וטענה: "לא הייתי רעבה. אמרו לי לומר את זה במיקרופון של קול-ישראל, אבל לא הייתי רעבה". כך היתה ההצהרה סמל למניפולציה תקשורתיתראו הרחבה