אז אמרו

קיצוצים גם באורך התוכנית

"רוצים פיפטי מינטס ומתקצבים אותה כשליש מ'עובדה'"

(ענת גורן מתלוננת על מחסור תקציבי ב"המקור", "7 לילות", 14.6.2019)

תגובות