אז אמרו

עד מומחה

"הטיפשות של הזמרים המזרחיים נובעת בראש ובראשונה מטיפשותם"

(דוד עשת מנתח; "עניין מרכזי", 5.8.2010)

תגובות