אז אמרו

והדיווחים אמינים מתמיד

"הטקסים הממלכתיים היו מרגשים מתמיד, והמנגלים טעימים מתמיד"

(כותרת משנה, "ישראל היום", 3.5.2017)

תגובות