העיתון הראשון שנערך על-ידי יהודים ועבור קהל קוראים יהודי. יצא לאור על-ידי המו"ל דוד טרטס באמסטרדם, שהיתה עיר מקלט לפליטי גירוש ספרד ופורטוגל ופרעות ת"ח ות"ט בפולין.

עם ראשית צמיחת המשק הקפיטליסטי באזור האטלנטי, היתה הוצאת עלונים מסחריים ומדיניים אמצעי נפוץ בקרב אנשי עסקים יהודים להתערות בעולם העסקים המקומי. פרסומים מסוג זה כללו ידיעות חשובות על המסחר הבינלאומי ופרטים על מלחמות ואירועים שונים שהיתה להם נגיעה לפעילות מסחרית ובנקאית.

"גאזטה דה-אמסטרדם" דן בעיקר בבעיות כלכליות, ונועד לסוחרים היהודים הספרדים בהולנד. שפת העיתון היתה לאדינו (ספניולית).

המועד המדויק שבו יצא העיתון לאור שנוי במחלוקת. לפי גרסה אחת, הוא יצא ב-24 בינואר 1675 ונסגר ב-14 בנובמבר אותה שנה. לפי גרסאות אחרות, יצא העיתון לראשונה ב-1674, ואחרים אף טוענים כי יצא רק ארבע שנים אחר-כך, ב-1678. גרסה נוספת טוענת שהעיתון המשיך להתפרסם עד 1695.

ביבליוגרפיה

  • "300 שנה לעיתונות היהודית בעולם, 1675–1975", קובץ מאמרים, ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החוץ, הקונגרס היהודי העולמי, האיגוד העולמי של עיתונאים יהודים", ירושלים, 1975
  • "מבשר ומודיע לאיש יהודי: העיתונות היהודית באפיק של חידוש", ישראל ברטל, מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, ניסן תשנ"ד, מרץ 1994. חוברת מס' 71. הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים