יום רביעי, 22 בפברואר 2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה