פתח דבר

רשות השידור הממלכתית, המפעילה כלי תקשורת גדולים ואדירי השפעה ובהם "קול ישראל" ברדיו על רשתותיו, "הערוץ הראשון" וערוץ 33 בטלוויזיה, היא רכוש המדינה ו"בעל המניות" שלה הוא ציבור משלמי האגרה.

אחת המטלות שרשות השידור מחוייבת בהן בהוראת החוק, היא שידור אינפורמצייה מהיימנה ומתן ביטוי מתאים להשקפות ודעות שונות הרווחות בציבור (סעיף 4 לחוק רשות השידור).

אף כי לכאורה מדובר בחוק בהגדרות פשוטות, הניסיון מוכיח, כי מספר הפירושים להגדרות האלו עלול להיות כמספר העובדים בחטיבות החדשות ברדיו ובטלוויזיה.

כדי להגיע למדיניות שידור אמינה, המחייבת את כל עובדי רשות השידור, נכתב ב-1972 הקוד האתי של העיתונאים ברשות השידור, הידוע כ- "תדריך נקדי".

תדריך זה שאושר על ידי הוועד המנהל של רשות השידור, מהווה "שולחן ערוך" לכל עובדי החדשות והאקטואליה במדיה הממלכתיות, והוא חל גם על תוכניות, שיש להן, בשלימותן או בחלקן, ציביון אקטואלי.

בשנים האחרונות, אולי בגלל התחרות המסחרית שהחריפה בכלי התקשורת, חלה התרופפות בהקפדה על מצוות "עשה" ו"לא תעשה" שב"תדריך נקדי", העוסקות, מלבד בכללי האתיקה העיתונאית, גם בהוראות מקצועיות וטכניות מהותיות, אשר עניינן איזון בהבאת דעות מפי אומרן או בשם אומרן והוגנות בדיווח.

כדי להחזיר עטרת התדריך ליושנה, נענה נקדימון רוגל לבקשתי לעדכן אותו בהתאם לנסיון המצטבר ולערוך את תמצית התדריך המלאה במתכונת של מורי דרך שימושי, שיוכל לסייע לעובדי רשות השידור בעבודתם היומיומית. זו גם הזדמנות בשבילי להודות ל"נקדי" על אותה מלאכת מחשבת שלו, שכבר מזמן הפכה אורים ותומים לדורות של עיתונאים, ברשות השידור ומחוצה לה, המכירים בו כבסמכות מקצועית ללא עוררין.

אורי פורת
מנכ"ל רשות השידור

סיכום המבוא

א. על עובד החדשות ברדיו ובטלוויזיה לשוות נגד עיניו את תמרור התפוצה וההשפעה של השידורים;

ב. "חופש הביטוי" אינו נוסחת קסם הפורצת כל שער. קיימים חוקי המדינה ומוגני-חוק. החיסיון של העיתונאי - מוגבל;

ג. ברשות השידור יש כללי אתיקה מחייבים, אף שהם מוצגים כתדריך;

ד. רשות השידור מחויבת לשדר אינפורמציה מהימנה. באימות, לא מספר המקורות קובע, אלא טיב המקורות ואי-תלותם זה בזה. דיוק ואמינות עדיפים ממהירות וחיפזון;

ה. חיסוי מקורות ובידוי מקורות אינם היינו-הך;

ו. ערכיות חדשותית (news value) היא אמת-המידה ואבן-בוחן העליונה;

ז. יש להימנע מחד צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, מנטאי (bias), מ"חלוקת ציונים" והדבקת תגים, מהעלמת עובדות, או מהטמעתן באורח סלקטיבי שלא לפי הערכיות החדשותית שלהן;

ח. יש להישמר ולהיזהר בטיפול בהדלפות מכוונות;

ט. ניקיון כפיים: הכתב מנוע מלטפל בנושא שיש לו עניין אישי בו, ועל אחת כמה וכמה לא יטפל בנושא תמורת טובת הנאה;

י. יש לכבד את זכות התגובה בעיר למי שנפגע בשידור. ראה בעניין זה סעיף 44 בתדריך. חובה לתקן שגיאה בשידור, צמוד ככל האפשר לשידור המידע השגוי.

יא. לעולם אל תזלזל בידע ותבונה של המאזין ושל הצופה. רישול בניסוח, בלשון, בשמות ובתארים, במילים ובמושגים לועזיים גורמים לפיחות חמור באמינות המדיום והשדרן.

יב. איזון קיים רק בדעות. בעובדות יש אמת, לא אמת וספק;

יג. קבוצת ההתייחסות האמיתית של השדרן היא כלל ציבור המאזינים והצופים, על הגיוון ועל השוני שבו. הציבור אינו נבער מדעת, שוטה וחסר אינטליגנציה. יש שהמאזין והצופה יודעים יותר מן הכתב על הנושא שהוא מסקר. ומכאן חובת הצניעות, גישה שאין בה התנשאות, יחס של מחויבות וכבוד כלפי המאזין והצופה ומידה מרובה של רגישות.

התדריך המלא

לקריאת מסמך נקדי המלא בקובץ PDF