השופט אייל אברהמי, סגן נשיאת בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים, הוציא הבוקר צו זמני שלפיו איתי לנדסברג ימשיך בתפקידו כמנהל בפועל של מחלקת התעודה ברשות השידור. צו נוסף שהוצא תחת ידו של השופט אוסר על רשות השידור לערוך מכרז לתפקיד עד להכרעה בתביעה שהגיש לנדסברג.

בכך נחל מנהל מחלקת התעודה ברשות השידור ניצחון חשוב במאבקו על המשך כהונתו, לאחר תשע שנים בתפקיד. לאחרונה פנה לנדסברג לבית-הדין לאחר שנמנעה ממנו האפשרות לזכות במכרז לתפקיד. הנהלת רשות השידור הסבירה כי ביקשה להעבירו מתפקידו בשל הרצון "לרענן" את השורות.

המנכ"ל הנוכחי של רשות השידור, יוני בן-מנחם (צילום ארכיון)

המנכ"ל הנוכחי של רשות השידור, יוני בן-מנחם (צילום ארכיון)

"למרבה הצער", כתב השופט אברהמי בהחלטתו, "יחסי העבודה אצל המשיבה אינם מתוקנים דיים, ואנו נדרשים למהלכים שמתרחשים שם פעם נוספת". השופט ציין כי ההלכות שהתגבשו בעניין מכרזי כוח אדם מחייבות את עקרון השוויון ותום הלב. "במקרה דנן", כתב, "המנכ"ל מר יוני בן-מנחם מסר באופן מפורש וברור כי ביקש להחליף את התובע. מדברים אלה ברור באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי מלכתחילה התכוון המנכ"ל למנוע את בחירתו של המבקש לתפקיד".

השופט הסכים לטענת רשות השידור כי בדו"ח מבקר המדינה נמתחה ביקורת על העובדה שברשות משמשים מנהלים במינוי בפועל במשך שנים רבות בלי שנערכו ההליכים הנדרשים למינוי. יחד עם זאת, השופט ציין כי להליך המינויים יש נהלים ברורים.

"בתנאי המכרז שפורסמו נכתבו תנאי הסף הנדרשים והכישורים הדרושים", הדגיש השופט. "[...] ברשימת הכישורים וההערות לא נכתב כי מי ששימש בפועל בתפקיד לא יכול להיבחר לקדנציה נוספת. [...] הטענה בדבר הרצון לרענן הינה טענה שאינה מופרכת. יחד עם זאת, אם אכן מדובר בטענה של ממש, ראוי היה לכתוב את הדברים באופן מפורש מלכתחילה. תנאי זה צריך היה להיות גלוי וידוע לכל. תנאי זה הוסף למעשה רק כדי למנוע מהמבקש לזכות בתפקיד. המנכ"ל הודה בחקירתו כאמור כי ביקש להחליף את המבקש. לא ברור אפוא מדוע לא נאמרו הדברים מלכתחילה ומדוע נטעו במבקש רושם כאילו יש לו סיכוי לזכות במכרז החיצוני. כאמור, הפור נפל מלכתחילה, עת החליט המנכ"ל להחליף את המבקש.

"בנסיבות אלה היה בכך חוסר תום לב שלא גולה הדבר ולא נאמר 'ברחל בתך הקטנה' כי המבקש לא יוכל להתמודד לתפקיד לנוכח העובדה ששימש בפועל בתפקיד כתשע שנים".

השופט דחה את טענת הרשות בדבר שיהוי כביכול בהגשת הבקשה, וזאת בשל מצג השווא שהוצג בפני לנדסברג כאילו יש לו סיכוי להיבחר במכרז. כמו כן דחה השופט את טענת הרשות כאילו מאזן הנוחות נוטה לטובתה. "אין חולק כי המבקש זכה להישגים רבים בתפקידו ברשות השידור וכי ניהל בהצלחה את המחלקה, מה גם שבהחלטת הוועדה במכרז הפנימי נאמר כי הוא מועמד רלבנטי ומוערך", ציין השופט. "לנוכח זאת, לא נראה כי ייגרם נזק ככל שיוצא צו זמני שיאסור על המשיבה לצאת במכרז נוסף".

מעבר לכך מתח השופט אברהמי ביקורת על רשות השידור, ש"שידרה חוסר בהירות לגבי רצונה, כאשר במכרז השני נאמר כי יצאו לוועדת איתור. לאחר מכן יצאו למכרז פנימי נוסף, ובדיון בפנינו נטען כי מדובר בטעות וצריך להיות מכרז חיצוני. אנו נניח לזכות המשיבה כי אכן מדובר בטעויות".

השופט אברהמי קבע כי על לנדסברג להגיש כתב תביעה לסעד קבוע בתוך שבעה ימים, וחייב את רשות השידור בהוצאות משפט בסך 5,000 שקל. את רשות השידור ייצגה עו"ד סיגל הורוביץ. את לנדסברג ייצגו עו"ד חנוך קינן ועו"ד רונית וולף.