ד"ר דבורה הנדלר, חברת מליאת רשות השידור, בישיבת המליאה אתמול בירושלים (צילום: "העין השביעית")

ד"ר דבורה הנדלר, חברת מליאת רשות השידור, בישיבת המליאה אתמול בירושלים (צילום: "העין השביעית")

הצעתו של יו"ר רשות השידור אמיר גילת לשנות את סדרי העבודה של המליאה לא עלתה אתמול לדיון במליאת הרשות, על אף שנכללה בסדר היום. בהצעתו ביקש גילת לקבוע בין היתר כי דיוני המליאה יהיו חסויים, כי חברי המליאה לא יקבלו פרוטוקולים של הדיונים אלא סיכומי החלטות בלבד, וכי הסמכות לקביעת סדר היום במליאה תהיה נתונה בידיו בלבד. בפתח הישיבה אתמול הודיע גילת כי בשל סדר היום העמוס, לא יועלו לדיון כמה נושאים, וזאת כדי לאפשר די זמן לנושא המרכזי – המלצות ועדת האתיקה לעדכון קוד נקדי.

יחד עם זאת, הניסיון להסתיר את דיוני המליאה מעיני הציבור הועלה במהלך הישיבה כהצעה פרטית. כשנוכחה חברת המליאה דבורה הנדלר כי באולם הדיונים מצוי בין היתר עיתונאי, הציעה להעלות להצבעה את האפשרות לסגור את הישיבה בפני כל מי שאינו חבר מליאה. "אני רוצה שאנחנו נצביע האם אנחנו רוצים אותם כאן או לא", כלשונה.

חברת המליאה השופטת (בדימוס) בלהה כהנא מחתה. "אני רוצה להזכיר לחברים שרשות השידור היא חברה ציבורית", אמרה, אך לפני שהספיקה להמשיך קטע אותה יו"ר הרשות והעיר לה בבדיחות הדעת כי כדאי שתדבר בקצב הכתבה, כיוון שהעיתונאי שמקליד את דבריה לא מספיק לתעד כל מלה שיוצאת מפיה.

"אין שום סיבה בעולם שהדיונים יהיו סגורים", המשיכה כהנא בקצב דיבור מהיר, "הדיונים פתוחים, כל אחד רשאי לבוא ולהשתתף. כדי לסגור אותם צריך איזו סיבה שאני בכלל לא מעלה על דעתי. גם כדי לסגור דיוני בית-משפט צריך נימוקים יוצאי דופן של פגיעה בבטחון המדינה, בצנעת הפרט. על מה אנחנו מדברים פה? אני לא מבינה בכלל את הבקשה הזו. זה גוף ציבורי, ואנחנו חייבים לציבור דיווח על כל מה שאנחנו עושים. כל מי שמעלה בדעתו שאפשר להפוך את הדיונים ללא פומביים, לא לתת פרוטוקולים לחברי המליאה, או להותיר ליו"ר להחליט איזה נושא יעלה ואיזה לא יעלה ....

"ואם אתה חושב שהגיחוך הזה", הוסיפה ביחס להערת היו"ר גילת, "וכל ההתייחסות אלי בתקופה האחרונה וחוסר הרצון שלך לגבות אותי כשאחרים משמיצים אותי, זה משהו שתורם לדמוקרטיה, אז תמשיך להתנהל בדרכך הזו".

חברת המליאה גאולה אבידן התנגדה אף היא להצעתה של הנדלר. "עצם הרעיון הזה מבייש", אמרה. אחרי שהיועצת המשפטית חנה מצקביץ' הסבירה שאכן יש צורך בסיבה רצינית ועניינית לסגירת הישיבות, ובמקרה כזה יש לנמק את ההחלטה, הסכימו הנוכחים להותיר את הדיון פומבי. עד לפעם הבאה.