איזה אומללים אנחנו: קרב זו המטפורה היחידה שלנו ביום חגה של הדמוקרטיה. בחירות הן אקט אזרחי מהמעלה הראשונה; התמודדות רעיונית, ערכית. אמנם נרשם בהן מנצח אחד, אבל נובטים בהן זרעים של שיתוף פעולה. בחירות הן מבט קדימה, אבל אצלנו השמש לא זורחת. בנק הדימויים והמטפורות האזרחיות ריק. לנו יש רק בנק מטרות. קילר אינסטינקט. אז בחירות הן עוד הזדמנות להרוג. אין ספק, אנחנו אומללים.