תביעת הדיבה שהגיש פרופ' אמיר חצרוני נגד אורטל בן-דיין הגיעה לסיומה בשבוע שעבר בהסכם פשרה. חצרוני תבע מבן-דיין, באמצעות עו"ד יעל תותחני, 400 אלף שקל אחרי שכתבה בפייסבוק כי הוא נוהג לשלם עבור שירותי מין. בן-דיין, באמצעות עו"ד עילית גלעד, טענה כי כתבה זאת משום שראתה את פרופ' חצרוני מסתובב ברחוב צ'לנוב, באזור הסמוך לבתי-זונות רבים. במקביל הגיש פרופ' חצרוני קובלנה פלילית בגין לשון הרע.

בשבוע שעבר הגיעו ההליכים המשפטיים לסיומם כאשר בעקבות "המלצתו הכבדה של בית-המשפט" הסכימו הצדדים להגיע לפשרה. במסגרת הפשרה מבהירה בן-דיין כי הפרסום שלה בפייסבוק "היה שגוי לחלוטין, אין לו כל יסוד, והנתבעת מודה כי טעתה בו". עוד נכתב כי בן-דיין "מצרה על כל נזק שנגרם לתובע עקב פרסום זה, ובעיקר על נזקים שנגרמו לבני משפחתו הקרובים".

סטטוס ההתנצלות שפירסמה אורטל בן-דיין בפני אמיר חצרוני, 18.10.13

סטטוס ההתנצלות שפירסמה אורטל בן-דיין בפני אמיר חצרוני, 18.10.13

לפי הסכם הפשרה, בן-דיין תשלם לפרופ' חצרוני סכום כסף, שנותר חסוי, ותפרסם בפייסבוק סטטוס המבהיר כי טעתה בפרסום וכי היא מצרה על כל נזק שנגרם לפרופ' חצרוני וקרוביו כתוצאה מהפרסום. שלשום פירסמה בן-דיין את הסטטוס.

עוד נכתב בהסכם הפשרה כי הצדדים "לא יפרסמו פרשנויות ו/או הערות נוספות לסטטוס שיפורסם", וכי "שני הצדדים מסכימים כי אם יהיו דיונים ביניהם בעתיד, יימנעו מעלבונות וטענות אישיות".

השופט אברהם טננבוים, שהמליץ כבר בראשית הדרך על סיומה של התביעה בדרך של פשרה, נתן להסכם תוקף של פסק דין. במקביל לסגירת תיק תביעת הדיבה, וכחלק מהסכם הפשרה, נמחקה גם הקובלנה הפלילית שהגיש פרופ' חצרוני.

5472-07-13
5294-09-13