בעיתון "ידיעות אחרונות" (יחד עם "כלכליסט" ו"לאשה") מועסקים 484 עיתונאים, 32 מהם במסגרת הסכם קיבוצי. כך עולה מהודעת הנהלת העיתון, שהוגשה ביום חמישי האחרון לבית-הדין הארצי לעבודה. ההודעה נמסרה במסגרת הליך שנועד להכריע אם אגודת העיתונאים היא הארגון היציג בעיתון, כפי שטוענים האגודה וההנהלה, או ארגון העיתונאים בישראל, שהוקם בחסות ההסתדרות. ארגון העיתונאים טען כי מספר העיתונאים ב"ידיעות אחרונות", "כלכליסט" ו"לאשה" שחברים בו עומד על 186.

על אף שמספר העובדים בהסכם קיבוצי, החברים באגודת העיתונאים, נמוך בהרבה מהשליש הדרוש למעמד יציגות של ארגון העובדים, הנהלת העיתון מחזיקה בעמדה כי אגודת העיתונאים מייצגת את עיתונאי "ידיעות אחרונות".

הנהלת העיתון טוענת, באמצעות עורכי-הדין אריאל שמר, אשר סלע וענת בש, כי "לגבי מספר העובדים מקרב העיתונאים שהינם עובדים מאורגנים, לא ניתן למסור תשובה פשוטה". ההנהלה מסבירה זאת בכך שבמסגרת ההסכמים שנחתמו בין העיתון לאגודת העיתונאים בתל-אביב הוחלט כי עיתונאים המועסקים בעיתון בחוזה אישי רשאים להצטרף לסכסוך עבודה או שביתה ולשלם מס ועד.

עוד טוענת הנהלת העיתון כי כלל "אין מדובר בעובדים המועסקים בחוזה אישי", אלא בעיתונאים המועסקים "במסגרת הסכם אישי". "המדובר, בין היתר, בייחוד של מקצוע העיתונאות", כך מוסבר, "שבו רבים מבקשים לעצמם עצמאות וחירות אינטלקטואלית וחוסר תלות שבאתיקה המקצועית שלהם, הדוחף אותם לשמירה על עצמאות יתרה".

באי-כוחו של העיתון טוענים עוד כי לארגון העיתונאים אין חברים העובדים ב"ידיעות אחרונות" כלל משום שאיש מהם אינו משלם דמי חבר. לפי הנהלת העיתון, ההסתדרות החליטה בסוף 2012 כי יש לאפשר לחברים חדשים המצטרפים אליה לא לשלם דמי חבר כאשר מדובר ב"התארגנות ראשונית פורצת". "במקרה שלפנינו", טוענים באי-כוחו של העיתון, "אין מדובר כמובן בהתארגנות ראשונית פורצת, שכן העיתון הוא מקום עבודה מאורגן, הן בסקטורים של דפוס ומינהלה, והן בסקטור העיתונאים".

במקביל הגישה אגודת העיתונאים הודעה מטעמה לבית-הדין הארצי. באמצעות עורכי-הדין יריב רונן, אילן בומבך וגיל גרוסמן, טוענת האגודה כי מספר חברי הארגון העובדים כעיתונאים ב"ידיעות אחרונות" קטן בהרבה מהמוצהר. האגודה מונה פגמים רבים בטופסי ההצטרפות שקיבלה מהארגון (בין היתר הצטרפות לאחר המועד הקובע, העדר הצהרה על אי-חברות בארגון אחר, טפסים עם שמות עיתונאים שלא הודיעו לאגודה על פרישתם, מחסור בחתימה, מספרי תעודת זהות, תאריך ופרטים אחרים). מעבר לכך טוענת האגודה כי למעשה אין אף חבר אחד בארגון העיתונאים, שכן איש מהם אינו משלם דמי חבר.

עוד טוענת אגודת העיתונאים כי היא מחויבת גם לעניינם של עיתונאי "ידיעות אחרונות" המועסקים באמצעות חוזים אישיים, וכי היא "ארגון העובדים הפרופסיונלי היציג בכל מערכות התקשורת בישראל".

עו"ד אמיר בשה, 12.5.13 (צילום: "העין השביעית")

עו"ד אמיר בשה, 12.5.13 (צילום: "העין השביעית")

אתמול הגיש ארגון העיתונאים את תגובתו להודעות העיתון והאגודה, וזאת באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה ומורן סבוראי. הארגון טוען כי מהודעות האגודה עולה כי "היא אינה ארגון העובדים היציג ב'ידיעות', רחוק מכך. [...] חרף עובדה פשוטה זו, שהיא נתון מספרי בעיקרו של דבר, מתנהלת האגודה בבחינת תמות נפשי עם פלישתים במקרה ה'טוב' או 'ארגון מטעם' במקרה הרע. חרף טענותיה ל'דאגה' לעתיד העיתונאים, לכאורה, מנסה האגודה לתקוע מקלות בגלגלי התארגנות העובדים במבקשת [ההסתדרות, שתחת חסותה פועל ארגון העיתונאים] ולהביא לכך כי המעסיק יהא המרוויח העיקרי מהליך זה, אחרת אין כל היגיון בעמדת האגודה.

"מן הראוי", נכתב בהמשך התגובה, "כי [האגודה] תיקח באבירות צעד אחד אחורה ותאפשר למבקשת להגן על עיתונאי 'ידיעות' שכן לא ברור כלל מה התכלית מאחורי טיעוניה".

בתגובה לטענת הנהלת "ידיעות אחרונות" כי עיתונאים מעוניינים בחופש שמעניק להם העסקה בחוזה אישי, כותבים באי-כוחו של הארגון כי דווקא עובדים מאורגנים נהנים מעצמאות רבה יותר, שכן "בהיות אדם משוחרר ממוראהּ היומיומי של חרב הפיטורים העלולה להתהפך מעליו ומוגן על-ידי הסדרי ביטחון תעסוקתי – ולו חלקיים – הוא יכול לפעול ביתר עצמאות וחירות".

נוסף לכך מכחיש הארגון את טענות האגודה בדבר אי-סדרים בטפסים שהגיש ומנגד טוען לאי-סדרים בטפסים שהציגה האגודה. בין היתר טוען הארגון כי האגודה כללה כחבריה עיתונאים שעברו לארגון החדש, הפסיקו לשלם לה דמי חבר לפני זמן רב וכלל לא ידעו שהם עדיין נחשבים לחברי אגודה. כאישוש לכך צורף מכתב שהעביר לאגודת העיתונאים אחד מהם, כתב "כלכליסט" מיקי פלד, החבר בוועד הפעולה מטעם הארגון.

במכתבו תוקף פלד בחריפות את התנהלות האגודה בקבוצת "ידיעות אחרונות" לאורך השנים. "שוב ושוב נכנעתם לכל דרישה של ההנהלה, שוב ושוב ובמשך שנים הסכמתם לפרק ולרוקן מתוכן את הרעיון של עובדים המאוגדים בהסכם קיבוצי ובמקום זאת נתתם להנהלה יד חופשית להעסיק עובדים בחוזה אישי", כותב פלד. "ניחא אם לפחות הייתם דואגים לאותם עיתונאים בחוזה אישי, אלו שאתם לפתע מתיימרים לייצג. ניחא אם לפחות הייתם פונים אליהם כאשר קיצצו בשכרם פעמיים בחמש השנים האחרונות או פיטרו אותם ואת עמיתיהם.

"דבר מאלו לא עשיתם. לא רק זאת, אלא שעתה אתם אף מתיימרים בפני בית-הדין לנהל בשמם של אותם עובדים בחוזה אישי משא-ומתן על הסכם קיבוצי, וכל זאת בזמן שהם עצמם לא מודעים לכך. אכן, איך הם יהיו מודעים לכך אם מעולם לא פניהם אליהם, לא הקשבתם להם ולא שאלתם אותם מהן הבעיות שמציקות להם. עתה גם את שמי ואת שמם של עיתונאים נוספים חברי הארגון שירבבתם על מנת לנסות ולעכב ככל הניתן את הקמתו של ועד עובדים אותנטי. ההסבר היחיד שעולה על דעתי להתנהגות התמוהה של האגודה לא יכול להסתכם יותר בשכחת תפקידו של איגוד מקצועי, רק הסבר אחד מתקבל על הדעת, והוא כי לא את האינטרסים של העיתונאים ב'ידיעות אחרונות', 'כלכליסט' ו'לאשה' אתם משרתים. [...] אתם לא יותר מאשר מצע משפטי עליו יכול להניח המעסיק החפץ בכך את משקל טיעוניו המופרכים יותר או פחות על מנת למנוע הקמה של ועד עובדים".

22825-08-13