ארגון העיתונאים בישראל, הפועל בחסות ההסתדרות הכללית, פנה אתמול לבית-הדין הארצי לעבודה בבקשה כי יכריע מיהו ארגון העובדים היציג ב"ידיעות אחרונות". האם הוא ראוי לתואר, כטענתו, או שמא אגודת העיתונאים בתל-אביב, כפי שטוענות האגודה והנהלת העיתון.

בכתב הבקשה שהגיש הארגון מאשימים באי-כוחו, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי, את הנהלת "ידיעות אחרונות" ואת אגודת העיתונאים בשיתוף פעולה במטרה לסכל את קידומה של העבודה המאורגנת בעיתון. "'ידיעות' נתלית באגודה כדי למנוע את התארגנות העובדים האותנטית בחצרה", נכתב בבקשה.

לטענת הארגון, הצהרת העיתון כי אגודת העיתונאים בתל-אביב היא הארגון היציג של עובדי "ידיעות אחרונות" היא הצהרה "חלולה" שדומה ל"אקדח שמופיע במערכה הראשונה של שיתוף הפעולה בין מעסיק לארגון עובדים נגד ארגון עובדים אחר". הארגון מבקש מבית-הדין "למנוע המשכה של דרמה זו, שבה המערכה החמישית כתובה מראש, והיא פועל יוצא של החיבור הנפסד בין מעסיק לארגון עובדים, על כל המשתמע מכך".

לפי באי-כוחו של ארגון העיתונאים, "ידיעות אחרונות" "משתמש באגודה ככלי למיגור ההתארגנות האותנטית". ארגון העיתונאים טוען עוד כי הנהלת העיתון "נוקטת בעוז מדיניות להכשלת התארגנות העיתונאים כבר בחיתוליה, תוך שהיא נוקטת בתכסיסים עם ארגון עובדים שאינו יציג, שמהווים טלאים חסרי תום לב שכונסו יחדיו כדי להיאבק בהתארגנות האותנטית של העיתונאים!".

לדבריהם, "הארגון לא תיאר לעצמו כי דווקא האגודה תעמוד על רגליה האחוריות ותטען, בהעדר כל מסד עובדתי ומשפטי, ליציגותה, ותשרת בכך את האינטרסים של ההנהלה". ארגון העיתונאים מאשים את אגודת העיתונאים בתל-אביב כי היא מעין "ארגון מטעם" "הפועל בשירותה של המעסיקה דווקא, ולא לטובתם של העובדים". הארגון ממשיך וטוען כך: "עולה החשש כי האגודה ו'ידיעות' חברו להן יחד להעלאתה של טענת יציגות, שאין לה שחר וכל תכליתה למנוע קידומה של העבודה המאורגנת בעיתון וניהול מו"מ כדין. [...] בנסיבות הקיימות, ונוכח הקשר הדברים, ייתכן כי יש מקום לסבור כי האגודה מצאה לעשות בעניין זה יד אחת עם הנהלת 'ידיעות'".

 מו"מ שנוהל בהיחבא

כתב הבקשה מתאר בפירוט את הידרדרותה של העבודה המאורגנת ב"ידיעות אחרונות", ומציין כי כיום, מבין 504 עיתונאים העובדים ב"ידיעות אחרונות", "כלכליסט" ו"לאשה", כ-30–35 בלבד חברים באגודת העיתונאים. עיתונאים אלה, כך נטען, הם ברובם בעלי ותק של 30 שנות עבודה ויותר, זכר ל"תקופת הזוהר של העבודה המאורגנת בעיתון". הוועד המייצג אותם, המכונה "ועד העיתונאים בהסכם הקיבוצי", אינו משמש נציג ליתר עובדי העיתון, טוען הארגון.

באי-כוחו של ארגון העיתונאים מסבירים כי לאחר הקמתו החל הארגון לפעול לקידום הקמת ועדים ב"ידיעות אחרונות" וב"כלכליסט" בנפרד, אולם המשנה למנכ"ל "ידיעות אחרונות", יעקב כפיר, הודיע לנציגי הארגון ב"כלכליסט" כי העיתון הכלכלי הוא חלק בלתי נפרד מ"ידיעות אחרונות". משום כך החלו לגייס די עובדים כדי לגלם שליש מסך העיתונאים ביחידת המיקוח, כפי שהוגדרה על-ידי המעסיק.

מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון מוזס (צילום: פלאש 90)

מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון מוזס (צילום: פלאש 90)

"הארגון ידגיש כי מאחוריו כבר שורת התארגנויות עיתונאים בכלי תקשורת רבים", נכתב בהמשך הבקשה, "[...] ואולם, זקיפת ראשה של העבודה המאורגנת ב'ידיעות' היתה הקשה מכולן". באי-כוחו של הארגון מזכירים כי מוועד הפעולה המקורי של העיתון נותרה חברה אחת בלבד, הכתבת יאנה פבזנר-בשן, בעוד שחבריה לוועד הפעולה עזבו את העיתון. כעת, מכל מקום, טוען הארגון כי הצליח לגייס שליש מהעובדים, השיעור הדרוש לצורך קבלת מעמד של ארגון יציג. לפי הנתונים שמציגים באי-כוחו של הארגון, מספר העיתונאים ב"ידיעות אחרונות", "כלכליסט" ו"לאשה" החברים בו עומד על 186.

בין היתר מוזכר כי שניים מחברי ועד העיתונאים בהסכם הקיבוצי, משה רונן ויואב תדמור, פרשו ממנו ועברו לארגון העיתונאים. ככל הנראה על בסיס עדותם מציינים באי-כוחו של הארגון כי הנהלת אגודת העיתונאים בתל-אביב קיימה מגעים עם הנהלת "ידיעות אחרונות" מאחורי גבו של הוועד שהיא אמורה לייצג.

"רק בימים האחרונים ולאחר הודעת הארגון על יציגותו, טענה האגודה כי החל להתנהל משא-ומתן ישיר בין מנכ"ל האגודה, מר יוסי בר-מוחא, לבין המשנה למנכ"ל 'ידיעות', מר יעקב כפיר", נכתב בבקשה. "ככל שאכן 'מגעים' אלה התנהלו, הם נשמרו בסוד מפני חברי ועד העיתונאים בהסכם הקיבוצי, ונודע עליהם לשניים מתוך שלושת חברי הוועד רק בשבוע שעבר, מפי מנכ"ל האגודה עצמו. מדבריו של מנכ"ל האגודה הובן כי מטרת המגעים היא מאבק בשאלה היציגות של הארגון. [...] מיותר לציין כי מדובר, ככל שאכן הדברים נכונים, במו"מ שנוהל בהיחבא, בחוסר תום לב ובהעדר אותנטיות, ואף ללא שיתוף נציגי הוועד מטעם האגודה!!!".

השופטת נילי ארד, נשיאת בית-הדין הארצי לעבודה, קבעה מועד לדיון בבקשה בשבוע הבא.

22825-08-13