בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו דחה לפי שעה את הכרעתו בבקשת הנהלת ynet ואגודת העיתונאים להכריז כי באתר החדשות שורר סכסוך בין אגודת העיתונאים לארגון העיתונאים. תחת זאת החליט השופט דורי ספיבק להכריע בסוגיה זו רק לאחר חקירת עדי הצדדים, שהתבצעה אתמול.

בא-כוחה של אגודת העיתונאים, עו"ד אילן בומבך, מחה על ההחלטה לקיים דיון שעשוי בהמשך הדרך להתברר כדיון סרק, אולם השופט ספיבק אמר כי זהו "עניין של יום ביומו בבית-הדין לעבודה".

עוד קודם לחקירת העדים הגיש ארגון העיתונאים, באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה, מורן סבוראי וענת גוטמן-מרום, תגובה מפורטת לטענות הנהלת ynet ואגודת העיתונאים בתל-אביב. בין היתר טען הארגון כי הנהלת ynet פעלה בחוסר תום לב כשהעלתה רק כעת את הטענה שאגודת העיתונאים היא הארגון היציג של עיתונאי האתר.

"סכסוך בין-ארגוני אמור לבוא לידי ביטוי בסכסוך אותנטי בין שני ארגוני עובדים ולא 'סכסוך בין-ארגוני' ביוזמת ועידוד המעסיקה [...] תוך שהיא כמובן בוחרת צד בעצם העלאת הטענה של קיומו של ארגון עובדים אחר בליווי שירי הלל. העדפה זו רק מעידה על קיומה של האגודה כ'ארגון עובדים מטעם'", כתבו באי-כוחו של ארגון העיתונאים בתגובתם.

לתגובת הארגון צורף מכתב מטעם ועד הפעולה הזמני של עיתונאי ynet, שקם בסיוע ארגון העיתונאים. במכתב פונה הוועד לאגודת העיתונאים בבקשה "לסגת מטענות לגבי מעורבותכם בהתארגנות הראשונית ב-ynet".

"לא ביקשנו את עזרתכם, איננו חפצים בה ונשמח אם תחדלו לחתור תחת הזכות של עיתונאי ynet לבחור ארגון עובדים בכוחות עצמם", נכתב במכתב. ועד העיתונאים באתר מציין במכתבו כי בשנה וחצי שחלפו מאז שקם, "עיתונאי ynet לא נתקלו בקורטוב של עניין מצד אגודת העיתונאים". לדברי הוועד, "בעוד שינויים מבניים החלו להתחולל באתר, האגודה מעולם לא השמיעה את קולה – לא ברמה הקיבוצית ואף לא בהענקת סיוע פרט לעובדים.

"לא רק שמעולם לא ניסיתם לאגד את עיתונאי ynet, אלא שכעת אתם מפריעים למי שכן עושה זאת", נכתב בהמשך המכתב. "צר לנו מאוד שאתם בוחרים לשמש כלי בידי ההנהלה במטרה להזיק להתארגנות. ברצוננו להבהיר שהתערבות זו אינה רצויה על-ידי עיתונאי ynet, שלמרות חששות רבים בחרו בהמוניהם להצטרף לארגון העיתונאים. אף לא אחד מהם פנה לאגודת העיתונאים. יתרה מזאת, עצם ההתערבות רק מחדד עד כמה בחירה זו היתה נבונה, שכן תשובתכם לבית-הדין מהווה דוגמת מופת, לא לפעילותכם לכאורה למען העבודה המאורגנת – אלא לפגיעה בה".

אריאל שמר, 29.9.13 (צילום: "העין השביעית")

אריאל שמר, 29.9.13 (צילום: "העין השביעית")

על הקשר בין הנהלת האתר לאגודת העיתונאים ניתן היה ללמוד מהדיון שנערך אתמול בבוקר. לאור החלטת השופט ספיבק, אגודת העיתונאים כלל לא היתה צד לדיון שנערך אתמול בבית-הדין לעבודה, אולם השופט הזמין את עו"ד בומבך להישאר נוכח בדיון, כדי שבסופו יסייע לקבוע מועדים למתן סיכומי האגודה ותגובתה לטענות הארגון. לאחר חקירת העדים התעוררה מחלוקת לגבי משך הזמן שיוקצה להנהלת האתר ולאגודת העיתונאים להגיש את סיכומיהם. בשלב מסוים פנה בא-כוחה של הנהלת ynet, עו"ד אריאל שמר, אל עו"ד בומבך וביקש ממנו להתחשב בצרכיו תוך שהוא מציין, אולי בבדיחות הדעת, "אני הזמנתי אותך".

 עובד המייצר תוכן

בשל דחיית הדיון על קיומו של סכסוך בין-ארגוני, התמקדה חקירת העדים מטעם ארגון העיתונאים והנהלת ynet בשאלת היציגות של הוועד שהקים הארגון באתר. עו"ד שמר חקר את יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי וטען כי מספר עיתונאי ynet החברים בארגון נמוך מכפי שטוען הארגון בפני בית-הדין, בין היתר משום שכמה מעיתונאי ynet ביטלו את חברותם בארגון.

"לא קיבלנו ולו טופס ביטול אחד ממערכת ynet", השיב טרצ'יצקי. "נראה לי שזה מעיד על החשש של העובדים ומעלה שאלה לגבי הסיטואציה. עובד פנה למעסיק ומרצונו פתאום אמר לו, 'אגב, רק תדע שביטלתי את החברות'? או שאולי להפך – ההנהלה פנתה אליו. נראה לי תרחיש סביר שאם מגיע בוס במקום עבודה ושואל את העובד אם הוא חבר בארגון, והוא חושש, הוא יגיד, 'כן, הייתי חבר, אבל ביטלתי'".

השופט ספיבק שאל את טרצ'יצקי על הנסיבות שהובילו לשיהוי הרב בהגשת טופסי ההצטרפות להנהלה. יו"ר ארגון העיתונאים טען כי פיטורי תני גולדשטיין ועורכים בכירים אחרם באתר, שהצטרפו לוועד הפעולה הזמני של העיתונאים, יצרו "אפקט מצנן מאוד על ההתארגנות".

כתוצאה מכך, הסביר, חלה הפסקה כמעט מוחלטת בהצטרפות עיתונאי האתר לארגון. "הרבה אנשים העידו על רצון להצטרף לארגון, אך פחדו פן יבולע להם", אמר טרצ'יצקי. לאחרונה, על רקע דיווחים כי האתר עומד להתאחד עם יתר חלקי קבוצת "ידיעות אחרונות" ולאור העובדה שהאווירה בקרב העובדים השתנתה ("אנשים התחילו להבין שוועד בכלי תקשורת זה לא חטא שצריך להתבייש בו"), הוחלט לשנות גישה.

נתנאל שלומוביץ, מעורכי דף הבית ב-ynet וחבר ועד העיתונאים באתר, העיד גם הוא והוסיף בהקשר זה כי לפני מסירת הטפסים להנהלה פנה הוועד באופן אישי לעיתונאים שהצטרפו לארגון וקיבל את הסכמתם.

נתנאל שלומוביץ מוועד העיתונאים הזמני של ynet מטעם ארגון העיתונאים. מאחור: מנכ"ל אגודת העיתונאים תל-אביב יוסי בר-מוחא (מימין) והמרכז המקצועי של האגודה אורי תובל, 29.9.13 (צילום: "העין השביעית")

נתנאל שלומוביץ מוועד העיתונאים הזמני של ynet מטעם ארגון העיתונאים. מאחור: מנכ"ל אגודת העיתונאים תל-אביב יוסי בר-מוחא (מימין) והמרכז המקצועי של האגודה אורי תובל, 29.9.13 (צילום: "העין השביעית")

נושא נוסף שעמד במוקד הדיון אתמול נגע להגדרת העיתונאי על-פי ארגון העיתונאים, הגדרה שמי שעונה לה יכול להצטרף לשורותיו. הנהלת ynet טענה כי כמה מהחברים בארגון מקרב עובדי האתר אינם עיתונאים, אלא מועסקים בעבודות טכניות. השופט ספיבק ביקש לשמוע מטרצ'יצקי את מי יקבל הארגון לשורותיו ואת מי לא. על אף שעו"ד שמר התנגד לשאלה ואמר כי "יש תקנון ואת העד הזה מעניין אותי מה הוא מעיד כמו הסבתא שלי כשיש תקנון", השופט התיר לעצמו לפנות אל טרצ'יצקי ולשאול. בתשובה הסביר יו"ר ארגון העיתונאים כי במקרה של ynet הוחלט לקבל כל מי שעובד במערכת האתר וכפוף לעורך הראשי, להבדיל מאנשי המחלקה המסחרית.

מנכ"ל ynet, אבי בן-טל, העיד גם הוא בפני בית-הדין, אך סירב לנקוב במספר העיתונאים שעובדים באתר. בתשובה לשאלה "כמה עיתונאים מועסקים לשיטתך ב-ynet?" השיב בן-טל בשאלה משל עצמו: "מה זה עיתונאי?". בהמשך דבריו טען כי לשיטתו, עיתונאי הוא "עובד המייצר תוכן". כשנשאל מהו מספר העובדים המייצרים תוכן ב-ynet השיב: "אני צריך לבדוק את הנתון המדויק". "עד עכשיו לא בדקת?", תמה עו"ד בשה. "העברנו לכם את הטפסים באפריל". "אני מנהל ארגון של 250 עובדים ועוד לא מעט חברות-בנות", הסביר בן-טל. "אני לא עוסק ביום-יום בספירת העובדים אשר מייצרים תוכן".

44297-08-13