הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תקנונים

תקנון חברת החדשות של ערוץ 10 ("חברת החדשות של הערוץ השלישי בע"מ"), 10.12.01

מסמכים

גליון בחינה לרישום חברה, 10.12.01

תעודת התאגדות של חברה, 11.12.01

הודעה על קבלת החלטה על שינוי שמה של חברה, 22.1.03

תעודת שינוי שם של חברה, 20.2.03

החלטה על מתן צו להקפאת הליכים של ערוץ 10 ("שידורי הערוץ החדש בע"מ"), 29.4.03

אגרה שנתית וחובות לשנים קודמות, 26.10.08

אגרה שנתית וחובות לשנים קודמות, 10.3.08

אגרה שנתית וחובות לשנים קודמות, 25.1.09

תעודת התאגדות של חברה - תעודה משוחזרת, 22.2.10

שינויים בהרכב הדירקטוריון

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 12.12.01

שינויים בהרכב הדירקטוריון של החברה, 22.4.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 6.6.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 20.11.02

קידום אסור של תוכניות במהדורות חדשות

מכתב הבהרה לגבי שילוב אייטמים על תוכניות בידור במסגרת שידורי חדשות, 31.12.13

פרשת ההתנצלות

מסמכים בנוגע לפרשת ההתנצלות של חברת החדשות של ערוץ 10 בפני שלדון אדלסון

מסמכים נוספים

הסכם לייסוד והפעלת ועדת המדרוג לשידורי טלוויזיה (1995) והסכם הארכה (2014) – רשות השידור, רשת, קשת, הרשות השנייה, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ 10, איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il