הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

הדו"ח הציבורי

הדו"ח הציבורי המלא של עמותת הצלחה על פרשת ההתנצלות

קובץ הנספחים הראשון לדו"ח הציבורי על פרשת ההתנצלות

קובץ הנספחים השני לדו"ח הציבורי על פרשת ההתנצלות

הרשות השנייה

הזמנה לשימוע ברשות השנייה של ראשי ערוץ 10 בעקבות התפטרות מנכ"ל חברת החדשות ראודור בנזימן, 8.9.11

החלטת מועצת הרשות השנייה בעקבות השימוע לראשי ערוץ 10, 12.9.11

החלטת מועצת הרשות השנייה, בעקבות שימוע בעניין התפטרות מנכ"ל חדשות 10, 3.11.11

מכתב מנכ''ל הרשות השנייה אל ממלא מקום מנכ''ל חדשות 10 אורי רוזן, התנהלות חברת החדשות ‒ הפרה לכאורה, 15.11.11

החלטת מנכ''ל הרשות השנייה בהליך ההפרה לכאורה ‒ התפטרות מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10, 15.2.12

הזמנה לזכייניות הטלוויזיה המסחרית לשימוע ברשות השנייה בעניין חיזוק מעמדן העצמאי של חברות החדשות, 25.6.12

פרוטוקול ישיבת ועדת טלוויזיה, 28.6.12

ערוץ 10

התייחסות רשמית של עו"ד איילת בן-חיים‒גת, יועצת משפטית של חדשות ערוץ 10, לפרשת ההתנצלות, 27.10.11

התייחסות רשמית של עו"ד דבורה קמחי, סמנכ"ל רגולציה וייעוץ משפטי בערוץ 10, לפרשת ההתנצלות, 30.10.11

מכתב היועצת המשפטית של חדשות 10 אל הרשות השנייה, התנהלות חברת החדשות, 4.12.11

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il