מאמרו של פרופ' גבי וימן, שפורסם בכתב העת "פנים", גיליון 23 (חורף 20043) עוסק בדילמות המקצועיות של עיתונאים, המועצמות ומוקצנות בעת מלחמה ומשבר. המאמר נכתב על רקע הביקורת על תפקוד התקשורת בעת מבצע "חומת מגן" בעת האינתיפאדה השנייה, ועל בסיס השיח התקשורתי על תפקוד התקשורת, על לבטי העיתונאים ועל הלחצים והכוחות שפעלו.

וימן ליקט את ההתייחסויות לעניינים אלה בעיתונות המודפסת והמשודרת, באתרי אינטרנט, ב"העין השביעית" ובתוכניות שיח של עיתונאים. מאות ההתייחסויות שימשו לאיתור דילמות מקצועיות, ועשר כאלה אכן אותרו. המאמר מציג את עשר הדילמות ודוגמאות להמחשה בלבד של השיח התקשורתי עליהן.

יש במיפוי ראשוני זה כדי לזהות את מורכבותן, ריבוין ושכיחותן של דילמות ואת העצמתן עד לקיצוניות בימי מלחמה. הדוגמאות, רובן מהשיח הער שהתנהל מעל דפי "העין השביעית", נועדו לדברי וימן לשמש המחשה בלבד.

לקריאת המאמר