בין ממצאי המחקר: התקשורת בשפה הרוסית מבנה אצל העולים ממדינות חבר העמים את הזהות המורכבת, ישראלית ורוסית במקביל, כשזיקתם החזקה לשפה ולתרבות הרוסית משתלבת עם התערות חברתית עמוקה.

לקריאת המחקר