אתר "וואלה" והכתבת ליאת רון התנצלו בפני מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן-דויד, לאחר שפרסמו ביולי האחרון כתבה של רון בו היא טענה ששכרה של בן-דויד עומד על "כ-90,000 שקלים בחודש בקירוב" ומגיע "משלל הגופים הקשורים להסתדרות המורים בהם היא מכהנת בתפקידים שונים, שאינם מדווחים בשום מקום".

בן-דויד טענה כי מדובר בשקר, וכי שכרה עומד על 45 אלף שקל בחודש וכי היא אינה מקבלת שכר חוץ מזה שהיא מקבלת בתפקידה כמזכ"לית. לטענתה, פנייתה ל"וואלה" נענתה בלא כלום, ולכן הגישה תביעת דיבה בסך 700 אלף שקל.

ב"וואלה" טענו כי הכתבה "התפרסמה בהתאם למידע ומקורות מהימנים" של הכתבת רון, וכי מכתב ההתראה הוא "בגדר ניסיון להשתיק ולהרתיע את מרשתי מלהביא לפרסום דבר אשר יש בו עניין רב לציבור". אולם נראה כי המידע והמקורות בכל זאת לא היו מהימנים דיים, שכן באתר חזרו בהם. לאחרונה הודיעו הצדדים לביהמ"ש כי הגיעו לפשרה וביקשו לדחות את התביעה ללא צו להוצאות. השבוע נתנה השופטת דלית ורד תוקף של פסק דין לפשרה.

הפשרה עצמה חסויה, ולא ידוע אם כללה רכיב של פיצוי, אך ביום שלישי (24.1) התפרסמה באתר "וואלה" התנצלות:

בתאריך 3.7.2022 פרסמנו כאן כתבה על מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד. בניגוד לנטען בכתבה ביחס לגובה משכורתה של יפה בן דויד, הננו מבהירים כי היא לא קיבלה בעבר ולא מקבלת כיום שכר בגובה של 90 אלף ש"ח, אלא שכר הנמוך באופן משמעותי מסכום זה הצמוד לשכר של מנכ"ל משרד ממשלתי, בהתאם להמלצות של ועדה ציבורית שמונתה בעבר לעניין זה. בניגוד לנטען בכתבה ביחס למקורות הכנסה נוספים של בן דויד, הננו מבהירים כי היא קיבלה ומקבלת שכר אך ורק מהסתדרות המורים ולא מגופים אחרים כלשהם. אנו מתנצלים בפני יפה בן דויד על פרסומים שגויים אלה ועל עוגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מכך. מערכת אתר וואלה! וליאת רון".

תביעתה של בן-דויד הוגשה גם בשל חלק אחר בפרסום של רון, לפיו בן-דויד "מתפארת שהייתה מורה להתעמלות" למרות שעבדה בתפקיד "בסה"כ במשך כשש שנים" ו"עבדה כמורה זמן קצר יחסית". בן-דויד טענה בתביעתה כי עבדה כמורה להתעמלות וכמדריכה במשרד החינוך במשך 15 שנה, נוסף על שתי שנות שירותה הצבאי כמדריכת אימון גופני. נראה שהפשרה שהגיעו אליה בן-דויד ו"וואלה" לא כללה התנצלות גם על פרסום זה.

הכתבה עצמה, מושא התביעה, נמחקה מאתר "וואלה".