המדינה מסרה הודעת עדכון נוספת במסגרת עתירת עמותת הצלחה בעניין מינוי קבע למפקד תחנת הרדיו גלי צה"ל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה לבג"צ כי עמדתה היא שאין למנות את המועמד הנבחר, אור צלקובניק, כל עוד לא הורכבה ממשלה חדשה, וכי המינוי הזמני של גלית אלטשטיין יוארך בחצי שנה עד לפברואר 2022. כעת צפוי בג"צ להחליט האם לקיים דיון בעניין או להעניק למדינה ארכה נוספת בת חצי שנה למסירת עדכון נוסף.

אלטשטיין, שמונתה על-ידי שר הביטחון בני גנץ, מכהנת במינוי זמני מאז אוגוסט 2021. זוהי ההארכה השנייה של מינויה. במאי 2022 עתרה עמותת הצלחה לבג"צ בדרישה למנות מינוי קבע למפקד התחנה. בעקבות העתירה מינה שר הביטחון ועדת איתור, שבסוף יוני המליצה פה אחד על מינויו של צלקובניק, מנכ"ל תחנת הרדיו 103FM, להתמנות למפקד התחנה.

אלא שבשל ההודעה על פיזור הממשלה ב-20 ליוני, הודיעה המדינה לבג"צ כי ישנו קושי בהשלמת המינוי. "עתה נבקש לעדכן", מוסרת היום המדינה לבג"צ, "לאחר בחינת הדברים והעמדות השונות בעניין זה על ידי הגורמים הצריכים לעניין במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ובפרקליטות המדינה, ולאחר שמיעת עמדת הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון, מצאה היועצת המשפטית לממשלה, על דעת כלל הגורמים הצריכים לעניין במחלקת ייעוץ וחקיקה ובפרקליטות, כי קיימת מניעה משפטית להשלים את המינוי בעת הזו.

"אמנם, ראוי היה להשלים את תהליך מינוי מפקד קבוע לתחנת גל"צ עוד קודם לתקופת הבחירות, אך נוכח פסיקת בית המשפט הנכבד, לפיה מחויבת הממשלה לנהוג באיפוק ובריסון בתקופת הבחירות, ומשלא הוצגו טעמי דחיפות וחיוניות המצדיקים סטייה מכלל זה, לא ניתן להמשיך בקידום הליכי המינוי לתפקיד מפקד גל"צ בתקופת הבחירות, ואין למסור לשר הביטחון את שם המועמד המומלץ".

מינויה של אלטשטיין הוארך עד ל-28 בפברואר 2023, או עד מינוי מפקד קבע באם תורכב ממשלה קודם לתאריך זה.

בתגובה לעמדת היועצת המשפטית לממשלה מסרה עמותת הצלחה כי היא מאוכזבת מהעמדה שגובשה, וטוענת כי היא עומדת בסתירה לעמדת ועדת האיתור ולעמדת הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון.

"למרבה הצער", כך הצלחה, "לא שיכללה עמדת היועמ"שית את מכלול השיקולים הנוגעים למינוי כפי שהוצגו על ידי הצלחה. [...] במציאות בה פורסם כבר שמו של המפקד המיועד ובשים לב גם לצורך בוודאות ולזכויותיו שלו ולתקופה הרגישה של בחירות בה נדרשת עצמאות יתר ממפקד גל"צ שהוא העורך הראשי של השידורים, מתגברים הטעמים להשלמת המינוי בלא דיחוי נוסף".

לפי הצלחה, היה נכון יותר למנות את צלקובניק למינוי זמני, במקום הארכה נוספת של המינוי הזמני של אלטשטיין.

את הצלחה מייצגים עורכי הדין אלעד מן (לשעבר יו"ר עמותת העין השביעית ויועצה המשפטי) ואפי מיכאלי. את גופי המדינה השונים המותבים בעתירה - שר הביטחון, משרד הביטחון, הרמטכ"ל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ומפקדת גלי צה"ל - מייצגות עורכות הדין תהילה רוט ויעל קולודני מפרקליטות המדינה.

בג"ץ 2975/22