"לתנועת הליכוד וליו"ר תנועת הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו אין ולא היה כל קשר של שליטה או קשר ארגוני כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, עם 'ישראל היום' או עם מערכת העיתון או עם עיתונאים הכותבים בו, שהיה בו או שיש בו כדי להשפיע על שיקולי העריכה של העיתון או על תכניו או על הקמתו, היווסדו או על ניהולו השוטף", כך טוענים תנועת הליכוד וראש הממשלה נתניהו עצמו בתשובה שהגישו היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בעקבות בקשתו של עו"ד שחר בן-מאיר להורות על הפסקת הוצאתו לאור של "ישראל היום" בגין היותו פלטפורמת תעמולה אסורה המשרתת את ראש הממשלה.

לטענת נתניהו והליכוד, כפי שהוצגה על-ידי עו"ד אבי הלוי, "הקשרים שיש לתנועת הליכוד וליו"ר הליכוד, מר בנימין נתניהו, עם 'ישראל היום' הם קשרים רגילים הקיימים בין הליכוד כמפלגה פוליטית המיוצגת בכנסת ושהעומד בראשה, מר בנימין נתניהו, מכהן כראש הממשלה, לבין עיתונאים ואמצעי תקשורת אחרים המסקרים את הפעילות הפוליטית של המפלגות בכנסת ובממשלה. קשרים אלה, המתקיימים בין כל המפלגות במדינה לבין אמצעי התקשורת, נועדו להגשים את זכותם החשובה של האזרחים לדעת מה מעשיהם של הרשות המחוקקת וחבריה ושל הרשות המבצעת וחבריה".

הליכוד ונתניהו מודים בתשובתם כי לראש הממשלה ולרעייתו יש "קשרי ידידות חמים עם מר שלדון אדלסון ורעייתו מרים", אולם לטענת בא-כוחם, "מדובר במערכת יחסים הדומה לזו ששררה בין כל מנהיגי מדינת ישראל לדורותיהם לבין מנהיגים יהודים מהתפוצות – מערכות יחסים שתרמו רבות להגברת הזיקה של יהודי התפוצות למדינת ישראל ולמעמדה של ישראל בעולם".

להורדת הקובץ (PDF, 71KB)

בהמשך התגובה שבים ומדגישים נתניהו והליכוד כי "לליכוד ולמר בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד וראש ממשלת ישראל, אין ולא היתה זיקה כלשהי שהיה בה כדי להשפיע על עריכת התוכן בעיתון 'ישראל היום' ועל התכנים המתפרסמים בו". לטענתם, "עיון מעמיק בכתב העתירה וניתוח הדוגמאות המובאות בה של פרסומים עיתונאיים ב'ישראל היום' מראה בבירור כי מדובר בפרסומים המתארים את המציאות הישראלית כפי שהיא נתפסת בעיני הכותבים ברוב הגינותם וביושרם המקצועי. [...] 'ישראל היום' יוצא לאור כל יום, מזה שמונה שנים ברציפות, כדי להביא לציבור קוראיו חדשות בכל תחומי ההוויה הישראלית, ולא כדי לשכנע אותם או להשפיע עליהם להצביע בבחירות בעד מועמד כזה או אחר".

בתשובה לטענות שהעלה עו"ד בן-מאיר בנוגע לזהות בין בכירים בלשכת ראש הממשלה ומקורבים אליו לבין בכירים בעיתון (כמו נתן אשל, עמוס רגב וגונן גינת), מוסרים נתניהו והליכוד: "אכן, בלשכתו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, כיהן בעבר בתפקיד ראש הצוות עובד בכיר לשעבר בעיתון 'ישראל היום', ואולם, העסקתו אינה מעידה על קיומה של זיקה מיוחדת מעבר לזאת שתוארה לעיל, בין ראש הממשלה ל'ישראל היום'". נתניהו והליכוד מזכירים כי במקביל הועסקו בלשכה עיתונאים בכירים מעיתונים אחרים, כגון איתן הבר בתקופת ראש הממשלה המנוח יצחק רבין או יועז הנדל וניר חפץ, אנשי "ידיעות אחרונות", שהועסקו בתקופת נתניהו.

עורך "ישראל היום" עמוס רגב ומו"ל העיתון, אשר בהרב. 16.2.14 (צילום: "העין השביעית")

עורך "ישראל היום" עמוס רגב ומו"ל העיתון, אשר בהרב. 16.2.14 (צילום: "העין השביעית")

כמו כן קיבל היום יו"ר ועדת הבחירות את תשובת חברת עיתון "ישראל היום" בע"מ, העורך הראשי עמוס רגב ומייסד העיתון שלדון אדלסון, לבקשה של עו"ד בן-מאיר. תגובתם הוגשה באמצעות עורכי-הדין אביגדור קלגסבלד, אמיר שרגא ודון סוסונוב. כמו נתניהו והליכוד, גם עורך ומייסד "ישראל היום" מכחישים כל קשר פסול בין ראש הממשלה למערכת העיתון.

"ממש כשם ש'ידיעות אחרונות' לא הוקם לצורכי בחירות, כך גם 'ישראל היום'", נטען בתגובת העיתון. "[...] ממש כשם שהרצוג, לפיד וליברמן אינם קובעים את תוכנו ודמותו של 'ידיעות אחרונות', כך מר נתניהו אינו קובע את תוכנו ודמותו של 'ישראל היום'. ל'ישראל היום' מו"ל, עורך ראשי, מערכת וכותבים, שהם לבדם קובעים את תוכנו ודמותו של העיתון".

עוד מוסיפים בעיתון כי "הטענה כאילו המשיב 1 [נתניהו] היה מעורב בהקמת העיתון 'ישראל היום' והוא עדיין מעורב בתכניו [...] היא חסרת שחר. דברים אלה נכונים כמובן גם לגבי המשיבה 2 [סיעת הליכוד]. כל ה'ראיות' המובאות בבקשה בהקשר זה אינן 'ראיות' במובן המשפטי של המלה, אלא ציטוט של דוברים שונים – לעתים ללא ייחוס לאומרם – ללא כל תצהיר תומך. אגב, דוברים אלה – ברובם – הם מתחרים (או שכירים של מתחרים) של העיתון 'ישראל היום'. דוברים אלה – ברובם – הם מתנגדים להשקפת העולם שמבטא 'ישראל היום'. בוודאי שציטוטים מסוג זה (לקרוא להם 'ראיות' לא ניתן) אינם יכולים לשמש כבסיס להחלטה משפטית כלשהי".

להורדת הקובץ (PDF, 1.17MB)

מעבר להכחשת הקשר הפסול בין ראש הממשלה ולשכתו לבין מערכת "ישראל היום", הן נתניהו והן "ישראל היום" דוחים את יתר הטענות המרכזיות בבקשת בן-מאיר.

"התשתית העובדתית והראייתית שעליה נסמכת העתירה היא מגדל קלפים שנבנה על דיונה של חולות נודדים", טוענים נתניהו והליכוד, ומוסיפים כי הטיעונים בבקשה "אינם טעמים שבגינם מגבילים את חופש העיתונות!".

מטעם "ישראל היום" נמסר בהקשר זה כי "עד הופעת 'ישראל היום' נשלטה התקשורת הישראלית על-ידי גורמי תקשורת בעלי אוריינטציה פוליטית מובהקת אך שונה מזו של 'ישראל היום' (כגון 'ידיעות אחרונות' ו'הארץ'). 'ישראל היום' הכניס שינוי במפת העיתונות בישראל. אכן, ל'ישראל היום' – כמו ל'ידיעות אחרונות' ו'הארץ' – יש תעודת זהות אידיאולוגית, אשר השתקתה, בוודאי ערב בחירות, תהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי הפוליטי, ליבת חופש הביטוי, וזאת בתקופת בחירות, בה באה הזכות לבחור ולהיבחר לידי מימוש".

אשר לאופי הסיקור ב"ישראל היום" את ראש הממשלה מסרו נתניהו והליכוד: "מחקר כולל ומקיף אודות הסיקור של אמצעי התקשורת את מר בנימין נתניהו היה מגלה, לדעתנו, כי האופן שבו 'ישראל היום' מסקר את מר בנימין נתניהו מוסיף הרבה גוונים של אמת לסיקורים הצהובים אודות ראש הממשלה בחלק מאמצעי התקשורת".

נתניהו והליכוד: "מי שמבקש להציב סכר בפיו של עיתון במהלך מערכת הבחירות פוגע לא רק בחופש הביטוי, אלא גם בזכות הציבור לדעת, שהיא הכלי שבאמצעותו מגבשים האזרחים את תודעתם לגבי האופן שבו בכוונתם להצביע"

לטענת נתניהו והליכוד, "הגישה שמציג העותר היא אנטי-דמוקרטית, אנטי-ליברלית, אנטי-פלורליסטית. היא אינה מכבדת את הזכות לחופש העיתונות שבמסגרתה נהנים העיתונים השונים מהחירות להיות נאמנים לתפיסת עולם מסוימת. מי שמבקש להציב סכר בפיו של עיתון במהלך מערכת הבחירות פוגע לא רק בחופש הביטוי, אלא גם בזכות הציבור לדעת, שהיא הכלי שבאמצעותו מגבשים האזרחים את תודעתם לגבי האופן שבו בכוונתם להצביע".

ב"ישראל היום" מוסיפים וטוענים כי מבקר המדינה קבע, לאחר בחינה ובדיקה, כי לא הובאו בפניו ראיות "המטילות ספק בפעילות עיתונאית אמיתית" של העיתון. לטענת העיתון, "דברים אלה נאמרו לאחר בחינה ובדיקה, ולאחר שהוצגו בפני מבקר המדינה 'ראיות'". אלא שבפועל מבקר המדינה לא בחן ולא בדק בדיוק משום שלא הובאו בפניו כל ראיות. במקום זאת קיבל פנייה שכללה טענות כלליות.

בנוגע להשוואה בין "ישראל היום" לעיתון התעמולה של המפלגה הקומוניסטית במשטר הסובייטי, "פראבדה", טוען נתניהו: "מי שמשווה את 'ישראל היום' לעיתון הרוסי 'פראבדה' אינו מבחין בין 'ישראל היום', שהוא עיתון מסחרי, שיש לו תפיסת עולם פוליטית, המתפרסם במדינה דמוקרטית, שיש בה חופש ביטוי וחופש עיתונות ועיתונים מסחריים רבים, לבין 'פראבדה' – עיתון שהיה שופר של המפלגה הקומוניסטית בברית-המועצות, שהיתה המפלגה היחידה במדינה, שהתפרסם בברית-המועצות, בימים שלא היה קיים בה חופש ביטוי וחופש עיתונות".

יצוין כי על התצהיר הנלווה לתשובת נתניהו וסיעת הליכוד חתום שלמה פילבר, מנהל מטה הבחירות של הסיעה, ולא נתניהו עצמו.

תב"כ 16/20