התביעה שהגיש השר לשעבר והעבריין המורשע אריה דרעי נגד העיתונאי בן כספית היא תביעת השתקה, כך טוען העיתונאי בכתב ההגנה שהגיש.

בחודש דצמבר האחרון בגיליון סוף השבוע של "מעריב", הופיעה בטורו של כספית חטיבה על דרעי, שבה תיאר אותו כ"עבריין מורשע שדמם של 45 נספי אסון מירון מרוח על ידיו". בגין משפט זה הגיש דרעי תביעת דיבה באמצעות עו"ד אילן בומבך (המייצג בתביעת דיבה אחרת נגד "העין השביעית").

דרעי טען כי כספית לא רק "הלבין את פניו" אלא גם "שפט" אותו טרם הגיעה למסקנותיה ועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון. כספית, טען דרעי, ניסה להשפיע בטורו על החלטות הוועדה ואף לא ביקש את תגובתו טרם הפרסום. השימוש שעשה כספית בביטוי "עבריין מורשע", הוסיף וטען דרעי, "מלמד על כוונה יתרה לפגוע" בו.

בכתב ההגנה, שכספית הגיש באמצעות עורכי-הדין יורם מושקט ואוריין אשכולי-יהלום, טוען העיתונאי כי תביעת דרעי עונה על המאפיינים שנקבעו בפסיקת בתי-המשפט להגדרת תביעת השתקה: היא עוסקת בפרסום שהינו הבעת דעה על עניין שבראש סדר היום הציבורי; מטרתה להטיל אפקט מצנן על נכונות הציבור להשתתף בדיון על אחריותו של דרעי לאסון מירון; היא הוגשה נגד כספית בלבד ולא נגד כלי התקשורת שבו פרסם את הטור, ועל כן ישנם פערי כוחות מהותיים בין הצדדים; היא הוגשה בסכום מופרך של 400 אלף שקל; והיא כוללת טענות סרק ונסמכת על עילה גבולית ומשוללת סיכוי.

לגופן של טענות התביעה משיב כספית כי כבר מהעדויות הראשונות שנשמעו בוועדת החקירה לאסון מירון התברר כי לדרעי היתה מעורבות מיניסטריאלית ומעורבות בפועל באירוע. לפי כתב ההגנה, עו"ד גליה קליין, היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, העידה כי דרעי היה מי ששלט בפועל במשרד הדתות, מעל לראשו של השר המכהן. רפ"ק לירז אמנו, ראש לשכת מפקד המחוז הצפוני במשטרה, העידה על לחצים מצד לשכת דרעי לאשר את ההילולה. דרעי עצמו אמר מעל דוכן הכנסת בקשר לאסון כי "היו ימים של התרוממות רוח, הקורונה דעכה, ההגבלות הוסרו, מערכות החינוך חזרו לפעילות וכולנו היינו בתחושה שהימים הקשים מאחורינו".

לפי כתב ההגנה, "נוכח הראיות והעדויות לגבי מעורבותו של התובע [דרעי] באופן שבו נערכה ההילולה, כמו גם פעולתו להסרת חסמים ומגבלות של כניסת הקהל כפי שהסביר התובע בעצמו – הרי שהמילים שנכתבו על ידי הנתבע [כספית] בעניינו של התובע, הינן הבעת דעה לגיטימית, המוגנת במסגרת חופש הביטוי הקיים במדינת ישראל".

אשר לטענות התביעה נגד התיאור של כספית כי "דמם של 45 נספי אסון מירון מרוח על ידיו" של דרעי, העיתונאי מסביר בכתב ההגנה כי לא מדובר במונח משפטי אלא מטבע לשון שנועד להביע את דעתו של כספית לגבי מעורבותו של דרעי באסון הכבד. כדי לחזק טענה זו מציג כספית דוגמאות לשימוש של אחרים בביטוי, כולל דרעי עצמו. בעבר תהה דרעי על ידיו של מי יהיה דם שיישפך חס וחלילה באומן, ולאחר שהורשע בתחילת השנה בעבירת מס הכריז "דמי ודם משפחתי נשפך בראש חוצות".

בנוסף טוען כספית גם להגנת אמת בפרסום ותום הלב.

56450-12-21