בן כספית, "מעריב", 16.10.2020

בן כספית, "מעריב", 16.10.2020